Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ (Nr. 07-008-P-0001) tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę visoms Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms.               

Tikslinė grupė – socialines paslaugas teikiančios organizacijos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

Socialinių paslaugų standartų sukūrimas, diegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra:

  • nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto sukūrimas, įdiegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra
  • Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) ir nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standarto (NOKAS) taikymas, palaikymas ir priežiūra

Projekto įgyvendinimo pradžia* - 2023 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2029 m. sausio 31 d.

*Socialines paslaugas teikiančios organizacijos galės dalyvauti projekto mokymuose ir įsidiegti Nacionalinį kokybės standartą nuo 2025 m.

Projekto apimtis - planuojama, jog 303 organizacijos dalyvaus socialinių paslaugų kokybės standarto diegimo ir (ar) palaikymo veiklose, iš kurių 80% sėkmingai įsidiegs socialinių paslaugų kokybės standartą ir (ar) sėkmingai baigs dalyvauti socialinių paslaugų kokybės standarto palaikymo veikloje.

Projekto finansavimo suma – 4 403 297,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Kontaktai

Rūta Raguliūnienė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 80 533
Renata Aleksaitė-Ptak
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 80298
Aistė Adomavičienė
NOKAS standarto palaikymas | Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
*phones*+370 668 76 316
Natalja Markovskaja
EQUASS kokybės sistemos palaikymas | VšĮ Valakupių reabilitacijos centras
*phones*+370 678 11 355