Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
Alternatyvių investicijų detektorius

Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID) tai unikalus Europos socialinio fondo agentūros projektas, skirtas plėtoti socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Apie projektą

Laikotarpis: 2020 m. liepos 10 d.  – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekte vyksta:

  • Idėjų finansavimas – socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas ieškant naujų socialinės integracijos į darbo rinką būdų.
  • Inkubatorius – idėjas įgyvendinančių organizacijų darbuotojų kompetencijų ugdymas, administravimo įgūdžių tobulinimas, pagalba rengiant priminius dokumentus.
  • Efektyvumo vertinimas – ekonominis projekto veiklų ir rezultatų vertinimas

Projekto dalyviai: socialinę riziką, socialinę atskirtį patiriantys ir (ar) socialiai pažeidžiami asmenys.

DOKUMENTAI:

Kontaktiniai asmenys

Jolita Petraitienė
Projektų vystymo skyriaus vedėja
*phones*8 659 43 939
Aušra Briedienė
Projektų vystymo skyriaus ekspertė
*phones*8 617 02870
Dainius Čiurinskas
Projektų vystymo skyriaus ekspertas
*phones*8 659 80 292
Sandra Bernatavičiūtė
Projektų vystymo skyriaus asistentė
*phones*8 659 42419