Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
Tūkstantmečio mokyklų programa

Programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse. Programa įgyvendinama pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Programos įgyvendinimui planuojama skirti 210 mln. eurų priemonės „NextGenerationEU“ lėšų. Ši programa yra dalis bendrų Europos Sąjungos pastangų, kuriomis siekiama ne tik atkurti Europos ekonomiką po pandemijos, bet ir ją pertvarkyti ateities kartoms – į žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę.

Projektai

Tūkstantmečio mokyklų akademija
Tūkstantmečio mokyklos I
Tūkstantmečio mokyklos II

Projektas „Tūkstantmečio mokyklų akademija“ skirtas prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse bei užtikrinti sklandų ir tinkamą savivaldybių pasirengimą dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiklose.

Projekto metu numatoma savivaldybėms teikti konsultacijas dėl ugdymo veiklų įgyvendinimo bei teikti pagalbą rengiant alternatyvų analizę, rengti rekomendacijas mokyklų veiklos tobulinimui, analizuoti kiekvienos savivaldybės situaciją ir padėti priimti tinkamiausius sprendimus, padėti savivaldybėms nusistatyti pasiekiamus, tačiau tuo pačiu ir ambicingus rodiklius. Projekte numatoma derinti savivaldybių pažangos planus bei konsultuoti jų rengimo etape. Taip pat planuojama sukurti ir pradėti įgyvendinti komunikacijos strategiją, taip pristatant TŪM programą visuomenei bei suinteresuotoms šalims.

Projekto finansavimo laikotarpis – 2022-01-01–2023-08-31
Projekto finansavimo suma – 1 156 001,76 Eur

Pateikta projekto finansavimo paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai vertinimui.

Paskelbtas kvietimas savivaldybėms dalyvauti projekte kaip partnerėms:

  • rengiami savivaldybių švietimo pažangos planai;
  • rengiami investicijų projektai;
  • teikiamos konsultacijos. 

Sričių ekspertai

Judita Šarpienė
Programos vadovė – ekspertė (STEAM)
*phones*8 610 90116
Karolina Zakarauskaitė
Ekspertė (Įtraukusis ugdymas)
Rita Patalavičienė
Ekspertė (Lyderystė)
*phones*8 659 80 528
Živilė Etevičiūtė
Ekspertė (Kultūrinis ugdymas)
*phones*8 659 68 532

Projektų valdymas

Justas Martinaitis
Vyr. projektų vadovas
*phones*8 659 82 031