Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

ES Dvynių projektai

Jau 13 metų Agentūros ekspertai dalijasi savo turima patirtimi ir kartu su patyrusiais partneriais įgyvendinant ES Dvynių projektus teikia pagalbą šalims kandidatėms, besirengiančioms narystei Europos Sąjungoje:

 • „Gruzijos valstybės tarnybos biuro pajėgumų kūrimas valstybės tarnybos reformos įgyvendinimui" (Gruzija, 2018-2020 m.)

Projektu siekiama stiprinti Gruzijos Valstybės tarnybos biuro institucinius ir žmogiškųjų išteklių gebėjimus įgyvendinti valstybės tarnybos reformą stiprinant teisinę sistemą, diegiant modernią žmogiškųjų išteklių valdymo informacinę sistemą, įrankius ir metodus, kuriant personalo valdymo specialistų mokymo programą, tobulinant turto deklaravimo stebėsenos sistemą. Įgyvendindami projektą LR Vyriausybės kanceliarijos, LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybės tarnybos departamento ir Europos socialinio fondo agentūros ekspertai perduoda Gruzijai gerąją Lietuvos patirtį valstybės tarnybos tobulinimo klausimais. Laimėto projekto vertė 1,2 mln. eurų. 

 • „Parama pensijų reformai Azerbaidžane – 2 etapas“ (Azerbaidžanas, 2022-2024 m.)

Projekto tikslas – prisidėti prie Azerbaidžano pensijų sistemos reformos siekiant gerinti pensijų sistemos efektyvumą, remiantis geriausia Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių praktika. Jį įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Europos socialinio fondo agentūros ekspertai. Projektu numatoma sustiprinti Azerbaidžano teisinę ir institucinę sistemas siekiant užtikrinti visuotinę pensijų sistemos aprėptį, adekvatumą, finansinį, fiskalinį ir ekonominį tvarumą. Taip pat suburta ekspertų komanda dalyvaus atliekant tolesnį pensijų sistemos skaitmeninimą, modernizuojant duomenų rinkimo, apdorojimo, vertinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo sistemą, taip pat kuriant naujus pensijų aprūpinimo aktuarinius modelius ir prognozavimo metodus. Laimėto projekto vertė 1,5 mln. eurų.

 • „Stiprinti valstybinių institucijų ir vietos lygmens perdavimo mechanizmus siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms Azerbaidžane“ (Azerbaidžanas, 2020-2022 m.)

Įgyvendinant projektą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus universiteto teisės fakulteto, Lietuvos teisės instituto, Europos socialinio fondo agentūros ekspertai kartu su Austrijos kolegomis perduos Azerbaidžanui gerąją patirtį smurto prevencijos srityje. Laimėto projekto vertė 1 mln. eurų.

 • „Parama Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemos stiprinimui“ (Azerbaidžanas, 2018-2020 m.)

Įgyvendinant projektą, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Vyriausybės strateginės analizės centro ir Europos socialinio fondo agentūros ekspertai kartu su Prancūzijos bei Latvijos kolegomis perduoda Azerbaidžanui gerąją patirtį aukštojo mokslo sistemos stiprinimo klausimais. Laimėto projekto vertė 1,2 mln. eurų.

 • „Parama Azerbaidžano Nacionaliniam egzaminų centrui toliau vykdant valstybės tarnybos reformą" (Azerbaidžanas, 2016-2018 m.)

Projekto tikslas - stiprinti tolimesnę Azerbaidžano profesionalios ir tvarios Valstybės tarnautojų sistemos plėtrą. Įgyvendindami projektą LR Vyriausybės kanceliarijos, Valstybės tarnybos departamento, Finansų ministerijos mokymų centro, LR užsienio reikalų ministerijos, LR vidaus reikalų ministerijos, LR valstybės kontrolės, Lietuvos viešojo administravimo instituto ir Europos socialinio fondo agentūros ekspertai perdavė Azerbaidžanui gerąją Lietuvos patirtį valstybės tarnybos tobulinimo klausimais. Laimėto projekto vertė 1,2 milijono eurų. 

 • „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą“ (Makedonija, 2021-2023)

Įgyvendinat projektą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Studijų kokybės vertinimo centro ir Europos socialinio fondo agentūros ekspertai kartu su Prancūzijos bei Slovėnijos kolegomis perduoda Makedonijai gerąją patirtį nacionalinės kvalifikacijų sąrangos klausimais. Laimėto projekto vertė 1,5 milijono eurų.

 • „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“ (Makedonija, 2016 m.)

Projekto tikslas – įvertinus esamą mokyklų direktorių mokymų ir veiklos vertinimo procesą, parengti naujas, poreikius atitinkančias programas. Įgyvendindami projektą Švietimo aprūpinimo centro, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Ugdymo plėtotės centro ir Europos socialinio fondo agentūros ekspertai perdavė makedonams gerąją Lietuvos patirtį mokyklos direktorių rengimo ir tobulinimo klausimais. Laimėto projekto vertė 250 tūkst. eurų.

 • Pagalba prižiūrėti ir kontroliuoti Veiklos programos „Žmogiškųjų išteklių vystymas“ finansuojamas veiklas“ (Makedonija, 2013–2014 m.)

Europos socialinio fondo agentūra kartu su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendino ES Dvynių projekto Makedonijoje finansuojamas veiklas. 250 tūkst. eurų vertės projektas truko 8 mėnesius. Projektui įgyvendinti ESFA delegavo ekspertus ir vykdė projekto administravimą. 

 • ES parama Makedonijos pasirengimui administruoti Europos socialinį fondą įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros priemones(Makedonija, 2011 - 2012 m.)

Projekto tikslas - įgyvendinant Pasirengimo narystei paramos priemonę, padėti šaliai kandidatei pasirengti narystei Europos Sąjungoje, pasiruošti veiksmingai valdyti Europos socialinio fondo lėšas, susipažinti su šalių narių patirtimi žmogiškųjų išteklių plėtros srityje.
Europos socialinio fondo agentūra  organizavo studijų vizitą ir padėjo Makedonijos delegacijai susipažinti su Lietuvoje taikoma Struktūrinių fondų paramos administravimo tvarka bei projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimu.

 • Parama Moldovos Respublikos valstybės tarnybos modernizavimui pagal Europos Sąjungos gerąją praktiką“ (Moldova, 2015–2017 m.)

Projekto  tikslas – padėti Moldovos institucijoms įgyvendinti Valstybės tarnybos reformą personalo valdymo ir rengimo klausimais. Įgyvendindami projektą, LR Vyriausybės Kanceliarijos, Valstybės tarnybos departamento, LR finansų ministerijos mokymo centro bei Europos socialinio fondo agentūros ekspertai perduoda Moldovai gerąją Lietuvos patirtį valstybės tarnybos modernizavimo klausimais. Laimėto projekto vertė 1,3 mln. eurų.

 • „Parama Juodkalnijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ (Juodkalnija, 2014 m.)

Europos socialinio fondo agentūra kartu su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendino ES Dvynių projektą Juodkalnijoje.  250 tūkst. eurų vertės projektas truko 9 mėn. Projektui įgyvendinti Europos socialinio fondo agentūra delegavo ekspertus ir vykdė projekto administravimą.

 • Papildoma parama viešojo administravimo reformai“ (Kosovas, 2013–2014 m.)

Europos socialinio fondo agentūra delegavo ekspertus į ES Dvynių projektą, kurį įgyvendino Suomijos ūkio ir darbo ministerija. Projektas truko 11 mėnesių. 

 • „ES parama Kroatijos pasirengimui administruoti ES Sanglaudos politikos fondus“ (Kroatija, 2009–2013 m.)

Europos socialinio fondo agentūra delegavo ekspertą į ES Dvynių projektą, kurį įgyvendino Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su LR finansų ministerija. Projektas truko 2 metus.

 • Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ (Lietuva, 2007–2008 m.)

Europos socialinio fondo agentūros ekspertai dalyvavo 2007-2008 m. Švedijos ir Graikijos kartu įgyvendinto ES Dvynių projekto Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje veiklose. Agentūros atstovai teikė informaciją ir naudodami Delphi metodą ruošė rizikos vertinimo procedūrą, susijusią su ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistema.