Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą

Projekto „Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą“ (Nr. 07-014-P-0001) tikslas - kompetencijų ugdymas ir visuomenės informuotumo didinimas smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje Lietuvoje.

Tikslinės grupės:

 • valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų įstaigų darbuotojai, dirbantys apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityse;
 • savivaldybių smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijų nariai;
 • specializuotą kompleksinę pagalbą teikiantys specialistai;
 • smurtinio elgesio keitimo paslaugas teikiantys specialistai;
 • socialinių paslaugų srities darbuotojai;
 • smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys ir smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantys asmenys.
 • visuomenė

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 • tikslinių grupių asmenų kompetencijų ugdymas;
 • smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir įgalinimo mokymai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir smurtą artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims;
 • smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos ir apsaugos prieinamumo smurtą artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems bei smurtą patyrusiems asmenims ir paslaugų prieinamumo smurto pavojų keliantiems asmenims komunikacinė kampanija;
 • smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir paslaugų prieinamumo smurtą artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims komunikacinė kampanija.

Projekto pradžia – 2024 n. sausio 22 d.

Projekto trukmė – 48 mėn.

Projekto apimtis – iki 2027 m. kompetencijų ugdymo ir mokymų veiklose sudalyvaus 3 786 asmenys. Iš jų 85 proc. baigę dalyvauti veiklose, įgys kompetencijų moterų ir vyrų lygybės bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje. Taip pat, iki 2027 m. bus įgyvendintos 3 komunikacinės kampanijos.

Projekto finansavimo suma - 1 968 376,00 Eurų.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Robertas Binderis
Projekto koordinatorius
*phones*+370 659 80 540