Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos

Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. 

Tęsiantis karo veiksmams Ukrainoje į Lietuvą kasdien atvyksta ukrainiečiai, kuriems suteikiama laikinoji apsauga ir parama, skirta būtiniausiems poreikiams tenkinti. Karo pabėgėliams teikiama pirminė pagalba maistu, higienos priemonėmis, paslaugomis, suteikiama gyvenamoji vieta bei kitos integracinės paslaugos, kol asmenys gauna teisę naudotis socialinės paramos sistema. 

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. 

Projekto partneriai - Lietuvos Caritas, LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA, Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ ir Maltos ordino pagalbos tarnyba, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Pabėgėlių priėmimo centras.

Laikotarpis - 2022 m. lapkričio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. 

Projekto apimtis – planuojama, kad paramą, skirtą būtiniausiems poreikiams tenkinti, gaus 4 000 karo pabėgėlių iš Ukrainos bei 2 000 socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvaus socialinei integracijai skirtose ESF veiklose.

Projekto finansavimo suma – 16 925 900,00 Eur.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

Kontaktai

Aušra Briedienė
Projektų vystymo skyriaus ekspertė
*phones*+370 617 02 870