Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Pameistrystė – nauja galimybė man!

Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ tikslas - padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.

Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius. Šiam tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti 3866 pameistrystes. Ne mažiau kaip 70 proc. profesinį mokymą pameistrystės forma pasirinkusių mokinių mokysis vidutinėse, mažose ir labai mažose įmonėse.

Jungtinio projekto įgyvendinimo metu numatoma skelbti kvietimus profesinio mokymo įstaigoms teikti paraiškas finansuoti jungtinio projekto projektus kviečiant jas dalyvauti  jungtiniame projekte kaip jungtinio projekto projektų vykdytojas.

Jungtinio projekto trukmė – 2022 m. sausio 1 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Jungtinio projekto finansavimo suma - 19 104 960,21 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

  • Kvietimai teikti paraiškas projektų finansavimui taip pat yra skelbiami www.esinvesticijos.lt
  • Profesinio mokymo įstaigos yra papildomai informuojamos apie kvietimus teikti paraiškas elektroniniu paštu iš ESFA el.pašto dėžutės pameistryste@esf.lt

Kontaktai

Judita Kmeliauskienė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 80 266
Giedrė Zalatorytė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 41 874
Kęstutis Bartusevičius
Projekto koordinatorius
*phones*+370 659 80 938