Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
Nevyriausybinių organizacijų fondas

Pagrindinis Nevyriausybinių organizacijų fondo (NVO Fondas) tikslas – stiprinti NVO institucinius gebėjimus, investuoti į sektorių, užtikrinant patikimų valstybės partnerių tvarų vystymąsi. Fondas paskirsto lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, jų plėtros politikos formavimui ir įgyvendinimui.

Fondą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri disponuoja Fondo lėšomis, skelbia paraiškų atrankas, užtikrina Fondo tarybos priimtų sprendimų vykdymą bei visuomenės informavimą apie Fondo veiklas.  

Finansuojamos sritys

Finansuojamos nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) institucinio stiprinimo sritys:

 • tvarios strateginės NVO veiklos plėtra;
 • advokacijos ir viešosios politikos vykdymo proceso plėtra;
 • teikiamų viešųjų paslaugų plėtra;
 • finansinio tvarumo ir (ar) socialinio verslumo dindimas;
 • savanoriškos veiklos plėtra;
 • partnerystės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra;
 • sistemingas visuomenės interesų atstovavimo viešosios politikos formavimo srityje užtikrinimas;
 • NVO ir partnerių gebėjimų, reikalingų NVO efektyvumui didinti, stiprinimas.

ESFA funkcijos

Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto administravimas:

 • konsultavimas, informavimas;
 • informacijos viešinimas;
 • gautų paraiškų vertinimo procedūros;
 • projektų, gavusių finansavimą administravimas.

Kontaktiniai asmenys

Daiva Kaleckaitė
Vyr. projektų vadovė
*phones*8 659 80 948
Ramūnas Kalesnykas
Vyr. projektų vadovas
*phones*8 659 80 746