Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!

Jungtinio projekto „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo patrauklumą ir atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose. 

Projekto tikslinė grupė – profesinio mokymo įstaigų mokiniai, atvykstantys mokytis į sektorinį praktinio mokymo centrą iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kurios neturi sektorinio praktinio mokymo centro arba turi kito ūkio sektoriaus sektorinį praktinio mokymo centrą.

Siektini rezultatai - Į projektą numatyta įtraukti 12 394 profesinio mokymo įstaigų moksleivius. Numatoma, kad ne mažiau kaip 40% projekto dalyvių pagerins savo skaitmeninius įgūdžius.

Jungtinio projekto trukmė – 2023 m. balandžio 3 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Bendra jungtinio projekto finansavimo suma - 6 882 489,35 Eur 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

Iš projekto lėšų bus apmokamos apgyvendinimo, transporto, maitinimo, profesinio mokymo įstaigos personalo darbo užmokesčio bei praktiniam mokymui reikalingų priemonių įsigijimo išlaidos.

Europos socialinio fondo agentūra planuojama projektą įgyvendinti per kelis etapus skelbiant kvietimus profesinio mokymo įstaigoms dalyvauti projekte kaip JP projektų vykdytojas.

Projekto eiga

Planuojama projektą įgyvendinti per kelis etapus skelbiant kvietimus profesinio mokymo įstaigoms dalyvauti projekte kaip JP projektų vykdytojas.

Kontaktai

Monika Raudonienė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 80283