Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
Metodinės pagalbos centras

Metodinės pagalbos centro (MPC) tikslas – supaprastinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų ir veiklų administravimą bei įgyvendinimą.

Atliekant tyrimus ir analizes MPC nustato fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas bei fiksuotąsias normas, leidžiančius lengviau ir greičiau planuoti projekto išlaidas paraiškų rengimo metu bei paprastinančius atsiskaitymą ir mažinančius klaidų tikimybę projektų įgyvendinimo metu. Fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų sumų bei fiksuotųjų normų taikymas leidžia mažinti projektus prižiūrinčių ir projektus vykdančių institucijų administracinę naštą.

Paslaugos

  • Teikiama metodinė pagalba ir konsultacijos vadovaujančiosioms institucijoms, administruojančiosioms institucijoms, strateginio valdymo sistemos dalyviams, kurie rengia pažangos priemones, dėl supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių (fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų sumų, fiksuotųjų normų) nustatymo reikalavimų, šių dydžių taikymo.
  • Inicijuojami ir (arba) atliekami supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimai.
  • Teikiamos išvados dėl atliktų supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių tyrimų tinkamumo.

 

Kontaktinė informacija

Metodinės pagalbos centras
dr. Laura Girlevičienė
Skyriaus vedėja
*phones*8 611 14 388
dr. Alina Kvietkauskienė
Vyr. ekspertė
*phones*8 659 68 354
Kristina Dženkaitė
Vyr. ekspertė
*phones*8 614 69 693
Irina Grigonienė
Ekspertė
*phones*8 659 80 944
Rasa Dudzinskienė
Ekspertė
*phones*8 659 80 536
Vita Sinkevičienė
Ekspertė
*phones*8 659 08 631