Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Lygių galimybių ir lyčių lygybės principaiProjekto tikslas – lygių galimybių ir lyčių lygybės politikos stiprinimas Lietuvoje.

Tikslinės grupės:

  • savivaldybių administracijų darbuotojai ir vadovai
  • lygių galimybių, lyčių lygybės koordinatoriai, užtikrinantys horizontaliosios politikos įgyvendinimą
  • visuomenė

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas:

Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas Sostinės bei Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose:

  • savivaldybių administracijų darbuotojų ir vadovų kompetencijų ugdymas lygių galimybių bei lyčių lygybės srityje
  • koordinatorių modelio išbandymas ir koordinatorių kompetencijų ugdymas
  • komunikacinė kampanija, nukreipta į lyčių stereotipus

Projektas bus įgyvendinamas su 5 projekto parneriais - savivaldybių administracijomis, kuriose bus išbandomas lygių galimybių, lyčių lygybės koordinatoriaus, užtikrinančio horizontaliosios politikos įgyvendinimą, modelis.

Projekto apimtis – planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus pakelta kvalifikacija lygių galimybių bei lyčių lygybės srityje 1 623 darbuotojams.  Taip pat bus įgyvendintos 2 informacinės kampanijos, skirtos moterų ir vyrų lygybei skatinti.

Projekto vertė – iki 941 062 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Robertas Binderis
Projektų valdymo skyriaus I vyr. projektų vadovas
*phones*+370 659 80540
Valda Karnickaitė
Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės Vyresnioji patarėja
*phones*+370 613 23317