Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo erdvė

Projekto „Socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo erdvė“ (Nr. 07-009-P0001) tikslas – gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, socialinių paslaugų srities darbuotojams suteikiant reikalingų kompetencijų.

 Tikslinė grupė – socialinių paslaugų srities darbuotojai.

 Projekto įgyvendinimo metu vykdoma veikla:

 Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų

  • individualios priežiūros darbuotojų mokymai, kurių trukmė ne trumpesnė nei 160 akademinių valandų, numatyti Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 6(1) dalies 2 punkte;
  • mokymai, suteikiantys socialinių paslaugų srities darbuotojams kompetencijas, padedančias atliepti individualius asmenų (šeimos) poreikius taikant specializuotas metodikas (TBRI, SMART, MAPA, HAASTE).

Projekto apimtis – 9 700 asm. dalyvaus kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo veiklose. Iš jų 90 proc. po dalyvavimo veiklose įgis ir (ar) patobulins kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją.

Projekto pradžia – 2024 m. balandžio 2 d.

Projekto trukmė – iki 2029 m. liepos 31 d

Projekto finansavimo suma – 18 630 488,29 eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Renata Lukoševičiūtė
Projektų koordinatorė
*phones*+370 659 80 466
Jelena Račkauskienė
Projektų koordinatorė
*phones*+370 659 80 943