Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Projekto apimtis - planuojama, kad 2026 m. pabaigoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Dėl integralios pagalbos paslaugų prašome kreiptis į Jūsų savivaldybėje paslaugas teikiančią įstaigą (pagal sąrašą).Jūratė Janušauskė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 43 904
Birutė Turevičienė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 80 946
Viktorija Venė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 659 80 753
Robertas Brazdžius
Projekto koordinatorius
*phones*+370 659 41 971