Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Atsiskaitymas negrynaisiais mokyklų valgyklose

 

Projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ tikslas - didinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais galimybes bendrojo ugdymo įstaigose.

ATSAKINGA MINISTERIJA

LR finansų ministerija

PARTNERIAI

Savivaldybės, valstybinės ir savivaldybės, kaip jos apibrėžtos Švietimo įstatyme, bendrojo ugdymo mokyklos su skyriais.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  • Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimas ir (arba) atnaujinimas bendrojo ugdymo įstaigose
  • Mokinių aprūpinimas elektroniniais mokinio pažymėjimais su mokėjimo funkcija

NUMATYTAS FINANSAVIMAS PROJEKTUI

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma iš EGADP lėšų yra 2 622 000 eurų. Pridėtinės vertės mokesčio išlaidos bus kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų (551 000 eurų). Iš viso projekto vertė sudaro 3 173 000 eurų.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ aprašas su priedais

Projektų finansavimo sąlygų aprašas (atkreipiame dėmesį, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašą kaip 2 priedą taip pat galite rasti paspaudę aukščiau esančio dokumento nuorodą)

Kontaktai

Angelė Dzienajavičienė
Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė
*phones*+370 659 80 951