Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Apie mus

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo. Šiandien mūsų kolektyve dirba per 200 kompetentingų specialistų, kurie sukaupė vertingos patirties bagažą:

 • informuojant ir konsultuojant pareiškėjus;
 • vertinant paraiškas;
 • rengiant paramos sutartis;
 • prižiūrint, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, o projektai įgyvendinami kokybiškai;
 • kartu su projektų vykdytojais ieškant geriausių išeičių iškilus sunkumams.

Visuomet siekiame būti organizacija, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui.                     

Mūsų misija – būti partneriu užtikrinant tikslingas ir prasmingas investicijas į žmones.

Mūsų vizija – Europos socialinio fondo agentūra – žmogaus gerovės projektų vystymo ir socialinių inovacijų kompetencijų centras.

Siekdami įgyvendinti savo misiją, vadovaujamės Esfa veiklos politika ir puoselėjame šias vertybes:

PROFESIONALUMAS – esame savo veiklos šeimininkai:

 • prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus,
 • savo darbu kuriame vertę organizacijai,
 • siekiame geriausio rezultato,
 • nueiname papildomą mylią.

ATVIRUMAS – esame atsakingi už atvirą, pagarba grįstą bendravimą:

 • kuriame pasitikėjimą,
 • ką sakome, tą darome,
 • esame pasirengę ne tik duoti, bet ir priimti.
  Tarpas

BENDRADARBIAVIMAS – matome, kur galime būti naudingi:

 • imamės iniciatyvos,
 • įsitraukiame ir dalinamės,
 • kartu siekiame organizacijos tikslų.  

TOBULĖJIMAS  – drąsiai siekiame geriausių sprendimų:

 • taikome įgytas žinias,
 • ieškome ir kuriame naujoves,
 • priimame ir palaikome pokyčius.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. ESFA steigėja yra valstybė, kuriai atstovauja ir ESFA dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.