Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
logo+tekstas

Europos socialinio fondo agentūra kartu su kitais šešiais partneriais vykdo Programos „Horizon Europe“ finansuojamą projektą Change Hubs for Ecosystemic Social Solutions (CHESS) liet. Sisteminių socialinių politikų transformacijų centrai. Šio projekto pagrindinis tikslas - išnaudoti visą socialinių inovacijų potencialą, siekiant šių uždavinių:

1) pagerinti praktinį socialinių inovacijų taikymą išbandant šiuo metu egzistuojančias socialinių inovacijų priemones (įrankius);

2) padėti socialiniams inovatoriams geriau sąveikauti platesnėse inovacijų ekosistemose.

CHESS Sisteminių socialinių politikų transformacijų centrai

Pasitelkiant "mokymosi darant" principą projekte išsikeltų tikslų bus siekiama kuriant ir projektuojant Socialinių inovacijų veikimo vadovą. Šio naujai sukurto vadovo poveikis ir įgyvendinimas bus išbandomas keturiose pilotinėse šalyse - Slovėnijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Graikijoje – organizuojamų dirbtuvių metu pagal keturis skirtingus kiekvienos šalies pasirinktus panaudojimo atvejus, kuriais sprendžiamos konkrečios sisteminio pobūdžio socialinės problemos akutalios vietos kontekste. Lietuvos atveju projekte pasirinkta sritis – pabėgėlių integracija.

Svarbu paminėti, kad CHESS projekto veiklų metu nebus kuriamos visiškai naujos veikimo priemonės (įrankiai) ar jų rinkiniai, o bus išbandomi ir tobulinami jau egzistuojantys socialinių inovacijų metodai ir priemonės, stiprinantys įvairių socialinių inovacijų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą.

Europos socialinio fondo agentūros vaidmuo -  išbandyti patyrusių partnerių siūlomus socialinių inovacijų modelius ir priemones organizuojant pasirinktos srities suinteresuotų šalių dirbtuves, tokiu būdu prisidedant prie socialinėms inovacijoms palankios ekosistemų kūrimo bei intensyvesnio suinteresuotų šalių bendradarbiavimo. Europos socialinio fondo agentūra, įgyvendindama ES finansuojamą projektą CHESS, iš viso suorganizuos tris Socialinių inovacijų dirbtuves bei baigiamąjį renginį, kurio metu bus aptarti ir pristatyti tiek vykusių dirbtuvių rezultatai, tiek ir įgyvendinimo projekto rezultatai.  Šios Europos socialinio fondo organizuojamos dirbtuvės ir renginiai suteiks vertingos informacijos kuriant Socialinių inovacijų vadovą. Projekte sukurtu vadovu galės naudotis visų tipų organizacijos Europoje taikančios socialinių inovacijų metodą sprendžiant sudėtingiausius socialinius uždavinius.

Projekto pradžia: 2023-01-16
Projekto pabaiga: 2025-01-15

Bendra projekto vertė: 353,410.00 Eur

Projekto koordinatorius

Projekto partneriai ir asocijuoti partneriai

 

 

Ieva Dulevičienė
Projekto koordinatorė
*phones*+370 615 66 493