Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Nacionalinis socialinių inovacijų kompetencijų centras

ESFA patikėta įkurti nacionalinį socialinių inovacijų kompetencijų centrą, kurio veikla apimtų tiek centralizuotą pagalbą šioje srityje veikiančioms institucijoms Lietuvoje, tiek tinklaveiką ir patirties mainus ES mastu.

Naujasis kompetencijų centras rems inovatyvius projektus ir valdžios institucijas, veiksiančias pagal ESF+ prioritetus, teiks informaciją ir konsultacijas besidomintiems Socialinių inovacijų plėtros galimybėmis, rengs gaires ir organizuos mokymus skirtingoms tikslinėms grupėms, taip pat stiprins šioje srityje veikiančių suinteresuotų šalių tarptautinį bendradarbiavimą.

Šiai veiklai vystyti ESFA kartu su partneriais, ESF vadovaujančiomis institucijomis iš Belgijos, Čekijos ir Suomijos, įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą projektą „PEnCIL“ (angl. „Pan European Social Innovation Lab“).

Projekto veiklos

 • Atlikti sisteminės socialinių inovacijų ekosistemos analizę.
 • Parengti socialinių inovacijų Lietuvoje skatinimo (įskaitant ESF+) strategiją ir veiksmų planą.
 • Parengti rekomendacijas, kaip gerinti viešosios politikos socialinių inovacijų atžvilgiu reagavimą, efektyvumą ir valdymą.
 • Stiprinti suinteresuotųjų šalių veiklą ir įsipareigojimus.
 • Sukurti socialinių inovacijų srityje veikiančių organizacijų tinklą.
 • Organizuoti mokymosi ir gerosios praktikos mainus.
 • Atlikti lyginamąją analizę su kitomis ES dalyvaujančiomis šalimis narėmis.

Projekto rezultatai

 • Socialinių inovacijų kompetencijų centro, oficialiai patvirtinto atsakingos Lietuvos Respublikos ESF vadovaujančios institucijos, įsteigimas ir jo veiklos plėtojimas.
 • Stipriųjų ir silpnųjų pusių, susijusių su socialinėmis naujovėmis, analizė ir sričių ar metodų, kurie galėtų būti įkvėpimo šaltiniu kitoms šalims/sritims, nustatymas.
 • Skirtingų suinteresuotųjų šalių poreikių, prioritetų ir galimybių nustatymas.
 • Ataskaitos apie šalies vyriausybės priimtas politines, teisėkūros ir institucines priemones, skatinančias socialines inovacijas, parengimas.
 • Rekomendacijų ir politikos gairių, kaip pagerinti socialinių inovacijų mechanizmų, priemonių bei išteklių atitikimą poreikiams, parengimas.
 • Bendros suinteresuotųjų šalių strategijos ir veiksmų plano projekto socialinių inovacijų rėmimui šalyje (įskaitant paramą pagal ESF+) parengimas.
 • ES šalių narių nacionalinių kompetencijų centrų tinklo sukūrimas siekiant sinergijos ir kokybės socialinių inovacijų vystymo srityje.
 • Gerosios praktikos projektų pavyzdžių paruošimas išbandymui partnerių šalyse

Projekto trukmė: 24 mėn. (2021.05.01-2023.04.31)

Projekto vertė: 216865,10 Eur

Tikimasi, jog projekto metu puoselėjamas sisteminis požiūris į socialinių inovacijų vystymą, žinių ir patirties sklaida bei visų suinteresuotų šalių potencialo sinergija, sukurs vertę ir socialinių inovacijų  proveržį ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinių partnerių šalyse.