Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto rezultatai

Projekto „PEnCIL“ siekiami rezultatai:

  • Socialinių inovacijų kompetencijų centro, oficialiai patvirtinto atsakingos Lietuvos Respublikos ESF vadovaujančios institucijos, įsteigimas ir jo veiklos plėtojimas.
  • Stipriųjų ir silpnųjų pusių, susijusių su socialinėmis naujovėmis, analizė ir sričių ar metodų, kurie galėtų būti paramakitoms šalims/sritims, nustatymas.
  • Skirtingų suinteresuotųjų šalių poreikių, prioritetų ir galimybių nustatymas.
  • Ataskaitos apie šalies vyriausybės priimtas politines, teisėkūros ir institucines priemones, skatinančias socialines inovacijas, parengimas.
  • Rekomendacijų ir politikos gairių, kaip pagerinti socialinių inovacijų mechanizmų, priemonių bei išteklių atitikimą poreikiams, parengimas.
  • Bendros suinteresuotųjų šalių strategijos ir veiksmų plano projekto socialinių inovacijų rėmimui šalyje (įskaitant paramą pagal ESF+) parengimas.
  • ES šalių narių nacionalinių kompetencijų centrų tinklo sukūrimas siekiant sinergijos ir kokybės socialinių inovacijų vystymo srityje.
  • Gerosios praktikos projektų pavyzdžių paruošimas išbandymui partnerių šalyse.

Europos socialinio fondo agentūra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos buvo deleguota atstovauti Lietuvai šiame projekte ir tapti Nacionaliniu socialinių inovacijų kompetencijų centru, kuris rems inovatyvius projektus, teiks valstybės institucijoms konsultacijas, žinias ir praktinę patirtį apie ESF+ finansavimo galimybes socialinėms inovacijoms, organizuos mokymus, diskusijas ir tinklaveiką tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu.

Projekto rezultatai pateikiami šiuose dokumentuose: