Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Apie projektą

Apie projektą

Pagrindinis Pan European Social Innovation Lab“ (PEnCIL ) projekto tikslas – remti organizacijų, kurios atlieka arba gali atlikti socialinių inovacijų kompetencijos centro funkcijas, steigimą, plėtrą ir profesionalumą. Siekdamos šio tikslo, kiekviena šalis rinkosi skirtingus būdus, tačiau siekė tų pačių rezultatų:

  • įsteigti socialinių inovacijų kompetencijos centrą, kurį pripažins socialinių inovacijų įgyvendintojai ir suinteresuotosios šalys, akademinė bendruomenė, vietos socialinės ir ekonominės plėtros organizacijos;
  • atlikti socialinių inovacijų stipriųjų ir silpnųjų pusių analizę ir išanalizuoti socialinių inovacijų nacionalines ekosistemas;
  • parengti socialinių inovacijų vystymo strategiją ir veiksmų planą, skirtą socialinėms inovacijoms šalyje remti, įskaitant paramą pagal ESF+ priemonę;
  • sukurti sistemą, skirtą nuolat tobulinti ir adaptuoti kiekvienos šalies kompetencijų centro priemones ir metodikas, išteklius ir praktiką, kad būtų pasiektas aukštas kokybės lygis bendradarbiaujant ir kuriant tinklus su kitomis šalimis

 

2021–2023 m. ESFA kartu su partneriais iš Belgijos, Čekijos ir Suomijos įgyvendino Europos Komisijos finansuojamą projektą „PEnCIL“ (angl. „Pan European Social Innovation Lab“). Tai vienas iš 6 Europos Komisijos remiamų projektų, kurio pagrindinis tikslas yra nustatyti socialinių inovacijų suinteresuotųjų pusių vizijas, poreikius, galimybes ir prioritetus, siekiant sukurti nacionalinių socialinių inovacijų centrų strategiją ir veiksmų planą kiekvienos šalies lygiu.

Naujojo Socialinių inovacijų kompetencijų centro paskirtis – teikti informaciją ir konsultacijas besidomintiems socialinių inovacijų plėtros galimybėmis, rengti mokymus skirtingoms tikslinėms grupėms, taip pat stiprinti šioje srityje veikiančių suinteresuotų šalių tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką ir kompetencijas.

Projekto trukmė: 29 mėn. (2021.05.01-2023.09.30)

Projekto vertė: 216865,10 Eur.

Projekto komanda:

Projekto Lietuvoje vadovė – Asta Jurgutė

Projekto asistentė – Dalia Justinavičiūtė-Bulkevičė

Projekto ekspertai:

Socialinių inovacijų ekosistemos Lietuvoje analizė – prof. dr. Eglė Butkevičienė;

Viešosios paramos socialinėms inovacijoms vertinimas. Rekomendacijų, kaip gerinti viešosios politikos sprendimus dėl socialinių inovacijų ir jų veiksmingumo, rengimas – Goda Aleksaitė, Eglė Radišauskienė, Mindaugas Danys;

Socialinių inovacijų modelio perkėlimo į Lietuvą studijos rengimas. COKIDO atvejis – Mindaugas Danys;

Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro komunikacijos strategijos rengimas – Indrija Aškelovičienė;

Nacionalinio socialinių inovacijų kompetencijų centro strategijos ir veiksmų plano kūrimas – Goda Aleksaitė, Indrija Aškelovičienė, Eglė Radišauskienė.

Projekto partneriai: