Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Kompleksinės paslaugos

Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ tikslas - užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.  

Tikslinė grupė –asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“,  6.2 papunktyje, turintys teisę gauti kompleksines paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas:

  • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą
  • tėvystės mokymus
  • šeimos mediacijas
  • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.
  • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas
  • vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos

Projektas įgyvendinamas su 67 projekto partneriais (socialinėmis įstaigomis), kurios teikia kompleksines paslaugas 60 savivaldybių.

Projekto apimtis
- Planuojama, kad kompleksines paslaugas gaus iki 80 126 asmenų

Projekto vertė - 60 018 043,84 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Vita Kalesnykienė
Projektų koordinatorė
*phones*+370 659 80 762
Simona Kazakevičienė
Projektų koordinatorė
*phones*+370 698 41009
Jurgita Lazauskienė
Veiklos ekspertė
*phones*+370 659 43 811
Paulius Blažinskas
Projektų koordinatorius
*phones* +370 659 80 752
Jolita Paškevičienė
Projektų koordinatorė
*phones* +370 659 79 869
Rasa Balžekienė
Projektų koordinatorė
*phones* +370 659 80 684
Justina Lipavičiūtė
Veiklos ekspertė
*phones*+370 615 26 598
Bendri projekto kontaktiniai duomenys