Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Kompleksinės paslaugos

Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ tikslas - užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.  

Tikslinė grupė –asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“,  6.2 papunktyje, turintys teisę gauti kompleksines paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas:

  • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
  • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą
  • tėvystės mokymus
  • šeimos mediacijas
  • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.
  • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas
  • vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos

Projekto apimtis - Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksines paslaugas gaus 75 023 asmenys.

Projekto finansavimo suma – 60 018 060 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Vita Kalesnykienė
Projektų valdymo skyriaus I vyr. projektų vadovė
*phones*+370 659 80 762
Simona Kazakevičienė
Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė
*phones*+370 698 41009
Jurgita Lazauskienė
Projektų valdymo skyriaus I vyr. projektų vadovė
*phones*+370 659 43 811
Bendri projekto kontaktiniai duomenys