Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslas - sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių, teikiant nefinansinę pagalbą. Fondo lėšomis teikiama parama maisto produktais ir higienos prekėmis. Paramą gali gauti  tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (220,50 Eur). Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama, kai pajamos viršija 220,50 Eur per mėnesį. Išimties atvejus ir jiems taikomus dydžius nusistato kiekviena savivaldybė individualiai. 

Apie projektą

Projekto finansavimo laikotarpis – 2021-01-01–2023-12-31
Projekto finansavimo suma – 38 000 000,00 Eur
Projekto pavadinimas - „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Lietuvos Respublikos gyventojams gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis bei prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo. 

Projektų tikslinė grupė - asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį su kiekvienoje savivaldybėje individualiai nustatytomis išimtimis. Dėl maksimalaus vidutinių menėsinių pajamų dydžio išimties atvejais teiraukitės savo savivaldybės ar vietos seniūnijos socialinės paramos skyrių darbuotojų. 

Projektas įgyvendinamas visose 60 Lietuvos savivaldybių. Pusei savivaldybių administracijų talkina nevyriausybinės organizacijos: Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

2021-2023 m. pagal projektą bus įsigyta:

  • Maisto produktai: pirmos rūšies kvietiniai miltai, miltų mišiniai, makaronai, grikių kruopos, ryžių kruopos, greitai paruošiama avižų košė su uogomis, baltasis cukrus, rapsų aliejus, kiaulienos konservai, vištienos konservai,  konservuota daržovių sriuba, konservuoti žalieji žirneliai, keptos pupelės pomidorų padaže, saldūs sausi pusryčiai, avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais, saldintas tirštintas pienas, ilgo galiojimo (UAT) pienas, razinų ir riešutų mišinys. Rotuojant maisto produktus bus sudaromi 6 dalijimų krepšeliai. Vieno dalijimo metu asmuo gaus po 8-9 skirtingus produktus. 2021-2023 m. maisto produktų dalinimai preliminariai vyks einamųjų metų vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėn. 
  • Higienos prekės: muilas, šampūnas, skalbimo priemonės, dantų pasta ir dantų šepetėliai. Visos hiegienos prekėms vienam asmeniui atiteks du kartus per metus. 2021-2023 m. higienos prekių dalinimai preliminariai vyks einamųjų metų birželio ir gruodžio mėn.  

Maisto produktų ir higienos prekių krepšeliai paskirstomi pagal savivaldybes, atsižvelgiant į Partnerių pateiktą informaciją apie labiausiai skurstančių asmenų skaičių konkrečioje savivaldybėje.

 

ESFA atsakomybių ribos: 

  • Pirkimo dokumentų parengimas, pirkimo vykdymas, sutarčių su tiekėjais pasirašymas
  • Jungtinės veiklos sutarčių su partneriais parengimas ir pasirašymas
  • Finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymas
  • Tiekimo grafikų sudarymas
  • Mokėjimo prašymų teikimas
  • Atsiskaitymas su tiekėjais, projekto partneriais
  • Projekto apskaita ir netiesioginių išlaidų valdymas

Kontaktiniai asmenys

Gintarė Zizienė
Vyr. projektų vadovė
*phones*8 659 68 347
Gražina Rimšienė
Vyresn. finansininkė
*phones*8 659 82018