Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projektų viešinimas

Kiekvienas Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinamas projektas turi būti viešinamas, pristatant visuomenei, projektų dalyviams šio projekto tikslus ir naudą.

 

Privalomi viešinimo reikalavimai:

1. 2014–2020 ES fondų investicijų ženklo naudojimas

Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas 2014–2020 ES fondų investicijų ženklas ir pateikiama nuoroda į Europos socialinį fondą, kurio lėšomis bendrai finansuojamas projektas. Išsamią informaciją apie šio ženklo naudojimą galite rasti parengtame 2014–2020 m. ES fondų investicijų ženklo naudojimo vadove.
Atsisiųskite ženklą Jums patogiu formatu:
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas .pdf formatu;
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas .eps formatu;
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas .jpg formatu;
Ženklo versija anglų kalba

2. Plakatas

Projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojas turi parengti ir visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti bent vieną nustatyto šablono plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato). Plakato maketą galite parsisiųsti čia (Microsoft Word, eps, cdr formatai).

3. Informacija interneto svetainėje

Projekto vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi), privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą (apibūdinti jo tikslus, rezultatus, naudą ir nurodyti fondą, iš kurio finansuojamas projektas). Interneto svetainės puslapyje, prie projekto aprašymo, pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų ženklas turi būti matomoje svetainės puslapio vietoje (rekomenduojama puslapio viršuje), kad atsidarius šį puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Jeigu interneto svetainė yra sukurta išskirtinai projektui (jo veikloms įgyvendinti), finansuojamam iš ES struktūrinių fondų, tuomet ES struktūrinių fondų ženklą privaloma naudoti pagrindiniame interneto svetainės puslapyje (matomoje vietoje, kad atsidarius šį puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn).

4. Informacija projekto dalyviams

Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims būtų pateikta informacija apie projekto finansavimo šaltinius. Dokumentuose, skirtuose visuomenei ar projekto dalyviams informuoti, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas ir nurodomas fondas, iš kurio finansuojamas projektas.

Kitos viešinimo priemonės

Nepamirškite, kad projekto viešinimas svarbus, siekiant į projekto veiklas įtraukti kuo daugiau dalyvių, skleisti žinią apie projektą, o tuo pačiu ir Jūsų organizaciją, todėl kviečiame įgyvendinti ne tik privalomas, bet ir papildomas viešinimo priemones. Šias priemones svarbu suplanuoti jau rengiant paraišką finansavimui gauti. Kaip projekto viešinimą atlikti neformaliai, kokios viešinimo priemonės tinkamiausios Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamiems projektams, kviečiame skaityti leidinyje „Čia prasideda Jūsų istorija“.

Taip pat kviečiame skaityti LR finansų ministerijos parengtą leidinį „Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją?“