Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

DUK

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ Nr. 2 *toggle_category*
Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ *toggle_category*
09.2.2-ESFA-K-730 priemonė „Mokyklų pažangos skatinimas“, kvietimas Nr.1 *toggle_category*
Priemonė "Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra" 03 *toggle_category*
Priemonė "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" 4 kvietimas *toggle_category*
Kvietimas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ *toggle_category*
Priemonė „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ *toggle_category*
Priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 3 kvietimas *toggle_category*
"Kompetencijos LT" 3 kvietimas *toggle_category*
Priemonė „Kompetencijos LT“ *toggle_category*
Priemonė „Parama socialiniam verslui“ *toggle_category*
Priemonė "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" 3 kvietimas *toggle_category*
Priemonės "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" 2 kvietimas *toggle_category*
Priemonės "Kompetencijos LT" 2 kvietimas *toggle_category*
Priemonė „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ *toggle_category*
Priemonė "Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra" 02 *toggle_category*
Priemonė "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" 02 *toggle_category*
Priemonė "Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams" *toggle_category*
Priemonė "Studijų kokybės gerinimas" *toggle_category*
Priemonė "Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" *toggle_category*
Priemonė "Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos" *toggle_category*
Priemonė "Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra" *toggle_category*
Priemonė "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" *toggle_category*
Priemonė "Inomokymai" *toggle_category*