Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Tūkstantmečio mokyklos II

2022 m. Spalio 3 d.
Paraiškos teikiamos
Nuo 2022 m. Spalio 3 d.
Iki 2023 m. Kovo 31 d.
Atsakinga ministerija
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
*priskirtas_projektas*
TŪM
Finansavimo tikslas

Iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Finansuojamos veiklos
  • infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
  • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
  • mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.
Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos

 

Atrankos būdas
Nėra
Paraiškų pateikimo būdas

Iki 2022-11-28 apie ketinimą dalyvauti projekte prašome pranešti el. paštu tum@esf.lt ir kartu pateikti:

  • savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo dalyvauti Programoje (nuorodą į dokumentą, paskelbtą Teisės aktų registre www.e-tar.lt );
  • 2021 metų savivaldybės pažangos ataskaitą (nuorodą į ataskaitą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)).
  • Reikalavimas netaikomas savivaldybėms, jau pateikusioms reikalingus dokumentus iki kvietimo paskelbimo datos.
Sritys
Švietimas ir mokslas
Konsultuojančių darbuotojų kontaktai