Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto "Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)" projektinių idėjų pristatymo - vertinimo renginys

2020 m. Gruodžio 16 d.
Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į aštuntąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
gruodžio16 dieną 9.00–15.15 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Renginys vyks išimtina itik nuotoliniu būdu, todėl prašome visų stebinčių viso renginio metu kameras ir mikrofonus laikyti išjungtus. 

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki gruodžio 11 d. 15 val. el. paštu aid@esf.lt. 

Renginį galėsite stebėti čia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIxYzI3NDYtNjE0OC00MzM5LWE2MzUtMTA5MzlhNWZmYzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%7d

 

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Virtuali socialinė, edukacinė ir darbo platforma pagyvenusiems (50 plius) žmonėms „Sidabrinė karta”

UAB Alfa idėjos ir technologijos

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Minkštas darbas kaip galimybė mokytis dirbti“

VšĮ Vilniaus socialinis klubas

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Socialinės inovacijos „Žvelk aukštyn” kūrimas ir įgyvendinimas užimtumui kaimo vietovėse skatinti“

VšĮ Inovacijų taikymo ir konsultavimo centras

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Kartais reikia užsimerkti, kad tikrai pamatytum”

VšĮ Nepriklausomų kūrėjų gildija

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Pavyzdys skatina”

Asociacija Conscia terra

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Nuo idėjos iki veiklos”

MB Sandros meno namai

14.05 – 14.40 Projektinė idėja „Socialinė integracija per bendradarbiavimą atvirose dirbtuvėse: INOVUOK-INTEGRUOK”

Techninių erdvių asociacija

14.40 – 15.15 Projektinė idėja „Neįgaliųjų paruošimas darbo rinkai maisto išsaugojimo dirbtuvėse”

VšĮ Valakupių  reabilitacijos centras

Dalyvausiu renginyje nuotoliniu būdu
2020 m.
Gruodžio

16 d.