Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto "Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)" projektinių idėjų pristatymo - vertinimo renginys

2020 m. Lapkričio 18 d.
Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į septintąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
lapkričio 18 dieną 9.00–14.40 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Renginys vyks išimtina itik nuotoliniu būdu, todėl prašome visų stebinčių viso renginio metu kameras ir mikrofonus laikyti išjungtus. 

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki lapkričio 13 d. 15 val. el. paštu aid@esf.lt. 

Renginį galėsite stebėti čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJmOTU0MzktZTAwYy00OTVjLTg5YTEtYWEzOTk3ZTliNjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%7d 

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Važiuojam!“

VšĮ „Projektų valdymo ir mokymų centras”

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Neįgalių asmenų ir jų šeimos narių (globėjų) esančių priežiūros pareigose įdarbinimas“

VšĮ „Eurokonsultantų grupė”

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Bedarbių ir pabėgėlių moterų profesinių kompetencijų suteikimas grožio srityje“

UAB „JITL”

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Talentų kalvė”

VšĮ „Smarter Step”

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Karjeristas“

VšĮ „Inovacijų tinklas”

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Būk savimi su K-9“

VšĮ „Baltijos kinologijos centras”

14.05 – 14.40 Projektinė idėja „Judėkime kartu“

Aktyvios reabilitacijos asociacija „Judėkime kartu”

Dalyvausiu renginyje nuotoliniu būdu
2020 m.
Lapkričio

18 d.