Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto "Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)" projektinių idėjų pristatymo - vertinimo renginys

2020 m. Spalio 28 d.
Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į šeštąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
spalio 28 dieną 9.00–16.10 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Renginys vyks išimtina itik nuotoliniu būdu, todėl prašome visų stebinčių viso renginio metu kameras ir mikrofonus laikyti išjungtus. 

Pirmą renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc4MGZkN2UtODYwNC00NzE1LWJmOTQtYjJiNjUwZDAwZGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%7d

Antrąją renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdmZDQ4OWMtNDgzNC00MDkxLTk3MGYtNTg1YzNiOTYxY2M4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%7d

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Globokime vaikus padėdami šeimai“

VšĮ Motinos Teresės šeimų namai

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Sukurk savo ateities sėkmę“

UAB Konsultacijos verslui

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Pokyčių akademija“

MB Švietimo pažangos centras

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Draudimo produktų pardavimo kompetencija - kaip reintegracijos į darbo rinką galimybė“

VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo institutas

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Pagyvenusio amžiaus žmonių bendruomenė. Bendra veikla padedant vieni kitiems buityje, sode, darže, kelionėse“

VšĮ Topolynė

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Padėkime diskriminaciją patiriantiems“

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius

14.05 – 14.40 Projektinė idėja „Panevėžio rajono gyventojų darbinės padėties gerinimas“

Panevėžio vietos veiklos grupė

14.40 – 15.00 Kavos pertrauka

15.00 – 15.35 Projektinė idėja „Padėkime vieni kitiems”

Asociacija Pavartyčių bendruomenė

15.35 – 16.10 Projektinė idėja „Pažeidžiamų asmenų integracija į socialinio verslo „Tėviškės krautuvėlė” veiklas“

UAB „Tėviškės ūkis“

Dalyvausiu renginyje nuotoliniu būdu
2020 m.
Spalio

28 d.