Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto "Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)" projektinių idėjų pristatymo - vertinimo renginys

2020 m. Spalio 21 d.
Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į penktąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
spalio 21 dieną 9.00–16.10 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Pirmą renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExY2E0NzAtNzQ1Ny00MWY2LWJjNzItZjgwZDI4ZjMzYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

Antrąją renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWIzMDg0OTMtZjEzYi00OTgxLWE2OWYtNWIzMTY5NWRhYTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki spalio 16 d15 val. el. paštu aid@esf.lt. 

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Amžius – ne kliūtis mokytis, dirbti, užsidirbti“

Profesinė sąjunga Solidarumas

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Išmanių finansų laboratorija“

VšĮ Išmanūs finansai

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Inovatyvių socialinės integracijos priemonių diegimas, suteikiant galimybę gyventi kitaip, asmenims turintiems priklausomybių“

VšĮ Asmenybės ugdymo mokykla

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Kauno apskrities darbingų ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir bedarbių (15-29 m. amžiaus kategorijoje) verslumo kompetencijų suteikimas, siekiant didinti jų užimtumą“

UAB Verslo mokymo centras

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Kortelė“

Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Lygiosios“

VšĮ „Idėja miestui“

14.05 – 14.40 Projektinė idėja „Krovinių gabenimo paslauga nuosavu transportu - universalaus gebėjimo įgalinimas teikti paslaugas bendruomenei)“

UAB Autonominiai sprendimai

14.40 – 15.00 Kavos pertrauka

15.00 – 15.35 Projektinė idėja „Karjeros portretai“

VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

15.35 – 16.10 Projektinė idėja „Nuotoliniai anglų kalbos kursai socialiai pažeidžiamoms grupėms”

UAB „Edukacinės technologijos“

 

Dalyvausiu renginyje nuotoliniu būdu
2020 m.
Spalio

21 d.