Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto "Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)" projektinių idėjų pristatymo - vertinimo renginys

2020 m. Spalio 14 d.
Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į ketvirtąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
spalio 14 dieną 9.00–16.10 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Pirmą renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJhYjE1ZGUtY2VmYy00MGJkLThmOTEtNWU5NmNlNTk2OGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

Antrąją renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE0MThlZjUtNjJkMS00ZGM2LTk1NjYtMzYyMTc0YzMwNjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki spalio 8 d15 val. el. paštu aid@esf.lt. 

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Galimybių dirbtuvės“

Visuomenės gerovės asociacija

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Skurstančių bedarbių integracijos į darbo rinką programa „Noriu dirbti“

Labdaros ir paramos fondas Gyvenimo vartai

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Priklausomų asmenų į(si)galinimas grįžti į pilnavertį gyvenimą“

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Mano Guru ant ratų“

VšĮ Socialiniai paramos projektai

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Konsultacinė pagalba socialiai pažeidžiamiems asmenims siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje“

VšĮ Koučingo klubas

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Pagalba socialiai jautrioms moterims: keisk save ir aplinką“

VšĮ Jaunimo centras Babilonas

14.05 – 14.40 Projektinė idėja „Inovatyvi jaunuolių socialines ir profesines kompetencijas ugdanti programa „Raket(ė/a)“

VšĮ Asmenybės ugdymo kultūros centras

14.40 – 15.00 Kavos pertrauka

15.00 – 15.35 Projektinė idėja „Moksleivi, pažink studijas aukštojoje mokykloje!“

Lietuvos studentų sąjunga

15.35 – 16.10 Projektinė idėja „Įtrauki Lietuva“ diskusijų festivalyje „Būtent!”

VšĮ Visos idėjos

 

Dalyvausiu renginyje nuotoliniu būdu
2020 m.
Spalio

14 d.