Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto "Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID) projektinių idėjų pristatymo - vertinimo renginys

2020 m. Spalio 1 d.
Pareiškėjams

Lietuvoje vis dar nepavyksta ženkliai sumažinti skurdo ar socialinės atskirties, užtikrinti socialinės raidos tolygumo bei lygių galimybių darbo rinkoje kiekvienam. Ieškome organizacijų, kurios siekia socialinių pokyčių, nori spręsti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų problemas ir yra pasirengusios eksperimentuoti bei ieškoti naujų sprendimų.

Visus besidominčius kviečiame į trečiąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
spalio 1 dieną 9.00–16.10 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Pirmą renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VlMWVhMjMtMzk5MC00NDliLWE3YTItMjBjYmJjMjRiMzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

Antrąją renginio dalį stebėti galėsite čia: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAzNDdmMzgtMmI2MC00MmYxLWFkZDUtODA2YTk2ZDhlNmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki rugsėjo 28 d. 15 val. el. paštu aid@esf.lt. 

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Ankstyvos vaiko raidos praktikų diegimas bendruomenėse“

VšĮ „MaMaDu“

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Medija Aušra (mokymai, integracija, palaikymas)“

Neįgaliųjų sportininkų asociacija

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Maisto ruoša namuose vartoti vietoje ar išsinešimui - universalaus gebėjimo įgalinimas teikti paslaugas bendruomenei“

VšĮ Eurokonsultantų grupė

10.45 – 11.00 Pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Dainavos seniūnijos socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į bendruomenę ir darbo rinką“

Šeimų centras „Būkime kartu“

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Ir aš galiu globoti,

mokytis ir dirbti“

Jaunimo su specialiaisiais poreikiais labdaros ir paramos fondas

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Emocinio gerbūvio paslaugų prieinamumo didinimas socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką ir atskirtį patiriantiems asmenims“

UAB Emocinis balansas

14.05 – 14.40 Projektinė idėja „Efektyvus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose organizavimas“

VšĮ SVEIKATOS METAI

14.40 – 15.00 Pertrauka

15.00 – 15.35 Projektinė idėja „Restartas“

Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras

15.35 – 16.10 Projektinė idėja „Senjorų savanorystės skatinimas Aš -Tau“

Senjorų dienos centras Keturlapis Dobilas

Vilnius
2020 m.
Spalio

1 d.