Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginys

2021 m. Sausio 14 d.
Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į devintąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
sausio 14 dieną 9.00–14.40 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Renginys vyks išimtina itik nuotoliniu būdu, todėl prašome visų stebinčių viso renginio metu kameras ir mikrofonus laikyti išjungtus. 

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki sausio 11 d. 15 val. el. paštu aid@esf.lt. 

Renginį galėsite stebėti čia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE3ZmFlYzYtNTFiMi00OTIxLWI5MDQtNTAzYzFiYTMxZDk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%7d 

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Įdarbinimo modulio sukūrimas ir kompleksinis pritaikymas sumažinti ilgalaikę bedarbystę”

VšĮ Eurokonsultantų grupė

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Patikėti savimi“

MB Ad visum

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Savarankiško mokymosi platforma“

Asociacija Gamtos parkai

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Jaunimo grąžinimas į darbo rinką pasitelkiant inovatyvias socialinės integracijos priemones”

VšĮ Asmenybės ugdymo mokykla

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Važiuojam!”

VšĮ Projektų valdymo ir mokymų centras

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Laukinės“

VšĮ Neformalaus ugdymo namai

14.05 – 14.40 Projektinė idėja „Bandomasis integracijos į darbo rinką projektas „SOCIALINĖS GALIOS INDEKSAS“

VšĮ Kuriu Lietuvai

 

Dalyvausiu renginyje nuotoliniu būdu
2021 m.
Sausio

14 d.