Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Įgyvendinu ESF projektą

Projekto vykdytojui administruojant projektą svarbu žinoti:

• kaip organizuoti projekto veiklas, kad planuojami rezultatai ir rodikliai būtų pasiekti laiku bei pagrįsti tinkamais dokumentais;
• kada ir kodėl gali būti keičiama Sutartis;
• kaip vykdomi viešieji pirkimai;
• kaip finansuojamos patirtos išlaidos (kaip rengiami Mokėjimo prašymai, kokie yra apmokėjimo būdai ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai);
• kaip bus atliekama projekto patikra vietoje;
• kaip ir kada vykdomas projekto viešinimas.

Atmintinė ESF projektų vykdytojui
Supaprastinimų atmintinė
Dažniausios projektų viešųjų pirkimų klaidos
Kitų naudingų leidinių ir dokumentų rasite čia.