Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Startavo naujas Europos Komisijos remiamas projektas „PEnCIL“, skirtas socialinių kompetencijų inovacijų centro steigimui

Startavo naujas Europos Komisijos remiamas projektas „PEnCIL“, skirtas socialinių kompetencijų...
2021 m. Spalio 8 d.

Rugsėjo 23-24 d. Briuselyje įvyko Europos Komisijos remiamo projekto „PEnCIL“, skirto socialinių inovacijų kompetencijų centro steigimui, atidarymo renginys.

Europos socialinio fondo agentūra, kartu su tarptautiniais partneriais, ESF vadovaujančiomis institucijomis iš Belgijos, Čekijos ir Suomijos, susitiko aptarti socialinių inovacijų skatinimo ir finansavimo galimybių 2021 – 2027 m. ES investicijų laikotarpiu, pasidalinti savo šalyse sukaupta gerąja praktika, identifikuoti galimus projekto iššūkius bei suinteresuotų šalių poreikius, išsigryninti siekiamus rezultatus ir pirmuosius žingsnius.

„Pagaliau beveik visos ES šalys narės turės socialinių inovacijų kompetencijų centrus, atsakingus už socialinių inovacijų rėmimą ir puoselėjimą savo šalyje“, - tardamas sveikinimo kalbą džiaugėsi Europos Komisijos Užimtumo generalinio direktorato vyresnysis ekspertas Risto Raivio.

Partnerių atstovai sutarė, kad projektą pradės įgyvendindami išsamią socialinių inovacijų ekosistemos analizę, kuri taptų bendros Socialinių inovacijų kompetencijų centro strategijos ir veiksmų plano pagrindu. Tikimasi, jog analizės metu parengtos rekomendacijos padės formuoti viešosios politikos poveikio priemones socialinių inovacijų skatinimui. Be kita ko, partneriai planuoja socialinių inovacijų teminių tinklų kūrimą ir vystymą, gerųjų patirčių apie sėkmingus modelius ir metodus dalijimąsi su kitais 24 ES šalyse steigiamais kompetencijų centrais, bandomųjų projektų inicijavimą, žinomumo didinimo veiksmus.

Europos socialinio fondo agentūra buvo deleguota LR finansų ministerijos atstovauti Lietuvai šiame projekte ir tapti nacionaliniu socialinių inovacijų kompetencijų centru. ESF vadovaujančioji institucija tikisi, jog įgyvendindama šį projektą Europos socialinio fondo agentūra, visų pirma, rems inovatyvius projektus, teiks valdžios institucijoms konsultacijas, žinias ir praktinę patirtį apie ESF+ socialinių inovacijų finansavimo galimybes, organizuos mokymus, diskusijas bei tinklaveiką tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.