Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Renginiai

Frazė
Kategorija
Vieta
Data nuo
Data iki
NVO atstovai
Pilietinės visuomenės organizacijos
Privataus sektoriaus organizacijos
Viešojo sektoriaus organizacijos
ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programa | ES Pagrindinių teisių chartija

Nuotolinis renginys. Kviečiame NVO, pilietinės visuomenės, viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas į CERV programos renginį, kuriame bus pristatytas kvietimas teikti paraiškas, skirtas skatinti informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, PVO gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą.

Nuotolinis renginys
2023 m.
Kovo

28 d.

NPO atstovai
Savivaldybių administracijų atstovai
Valdžios institucijos
ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programa | Miestų tinklai

Nuotolinis renginys. Kviečiame miestų, savivaldybių ir kitų lygių vietos valdžios institucijų arba jų partnerystės komitetų, ar kitų ne pelno organizacijų, atstovaujančių vietos valdžios institucijas atstovus į CERV programos renginį, skirtą pristatyti kvietimą teikti paraiškas „Miestų tinklai“ (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT).

Nuotolinis renginys
2023 m.
Kovo

23 d.

NVO atstovai
Savivaldybių administracijų atstovai
Valdžios institucijos
ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programa | Miestų partnerystė

Nuotolinis renginys. Kviečiame miestų, savivaldybių ir kitų lygių vietos valdžios institucijų arba jų partnerystės komitetų, ar kitų ne pelno organizacijų, atstovaujančių vietos valdžios institucijas atstovus į CERV programos renginį, skirtą pristatyti kvietimą teikti paraiškas „Miestų partnerystė“ (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT).

Nuotolinis renginys
2023 m.
Kovo

23 d.

NVO atstovai
Pilietinės visuomenės organizacijos
Teisėsaugos institucijos
Žmogaus teisių ir lygybės institucijos
ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programa | Lygybės skatinimas

Nuotolinis renginys. Kviečiame pilietinės visuomenės organizacijas, NVO, žmogaus teisių, lygybės, teisėsaugos, valdžios, aukų paramos ir kitas institucijas, veikiančias lygybės ir kovos su diskriminacija srityse į CERV programos renginį, kuriame bus pristatytas kvietimas teikti paraiškas, skirtąs skatinti lygybę ir kovoti su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija (CERV-2023-EQUAL).

Nuotolinis renginys
2023 m.
Kovo

20 d.