Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybės

2023 m. Balandžio 19 d.
Aukštojo mokslo institucijos
Europos, nacionalinio ar regioninio lygmens socialinių partnerių organizacijos
Juridiniai asmenys
Mokslinių tyrimų centrai
NPO atstovai
Pilietinės visuomenės organizacijos
Tarptautinės organizacijos
Valdžios institucijos
Valstybinės kontrolės institucijos

Europos socialinio fondo + Užimtumo ir socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties nacionalinis kontaktinis punktas 2023 m. balandžio 19 d., trečiadienį, organizuoja renginį apie ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybes bei paskelbtus kvietimus teikti paraiškas.

Renginio data ir laikas: renginys vyks balandžio 19 d., trečiadienį, nuo 10:00 iki 14:00 val. Registracija prasideda 9:45 val.

Renginio vieta: Europos socialinio fondo agentūra, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Renginys yra nemokamas. Registracija į renginį yra būtina ir ji vyks iki 2023 m. balandžio 17 d. (imtinai).
Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/zpa6Uq5iJB


Šiuo metu yra paskelbti šie kvietimai teikti paraiškas:

„Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas“ (ESF-2023-POW-UDW-01)

Paraiškas gali teikti:

–  valdžios institucijos;
–  tarptautinės organizacijos (turinčios registruotas būstines tiek kvietimo reikalavimus atitinkančioje šalyje, tiek už jos ribų);
– ne pelno siekiančios organizacijos (privačios arba viešosios);
– mokslinių tyrimų centrai ir (arba) institutai;
– aukštojo mokslo institucijos;
– pilietinės visuomenės organizacijos;
– Europos, nacionalinio ar regioninio lygmens socialinių partnerių organizacijos.

„Veiklos, skirtos kovai su nedeklaruojamu darbu“ (ESF-2023-POW-UDW-02)

Paraiškas gali teikti:

–  valstybinės kontrolės institucijos, pavyzdžiui, darbo inspekcijos, socialinės apsaugos tarnybos inspekcijos, mokesčių inspekcijos, muitinės, migracijos įstaigos, ministerijos, atsakingos už kovą su nedeklaruojamu darbu, policija ir prokuratūra arba socialinių partnerių organizacijos.

– Ne pelno siekiančios organizacijos (privačios arba viešosios).

„Europos pensijų stebėjimo paslaugų (angl. European Tracking Service for Pensions (ETS)) įgyvendinimas“ (ESF-2023-ETS)

Paraiškas gali teikti:

–  juridiniai asmenys – viešosios teisės subjektai, įskaitant valstybių narių organizacijas, arba ne pelno siekiantys subjektai, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė.


Planuojama renginio programa:

10.00–10.40

ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybių pristatymas, 2023 m. ESF+ EaSI veiklos programa

10.40–11.00

Paraiškų pateikimo procedūra, paraiškų atrankos kriterijai

11.00–11.30

Kvietimo „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas“ pristatymas. Klausimai – atsakymai.

11.30–12.00

Kvietimo „Veiklos, skirtos kovai su nedeklaruojamu darbu“ pristatymas. Klausimai – atsakymai.

12.00–12.30

Diskusijos prie kavos puodelio

12.30–13.00

Kvietimo „Europos pensijų sekimo paslaugų (angl. European Tracking Service for Pensions (ETS)) plėtra“ pristatymas. Klausimai – atsakymai.

13.00–13.30

ESF+ Socialinių inovacijų (SI+) iniciatyvos pristatymas

13.30–14.00

Individualios konsultacijos

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į  ESF+ EaSI krypties kontaktinio punkto programos koordinatorę Jūratę Kuodytę, tel. 8 659 80 939, arba el. p. easi@esf.lt

Europos socialinio fondo agentūra, M. Katkaus g. 44, Vilnius
2023 m.
Balandžio

19 d.