Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Paskesnė priežiūra

PASKESNĖ PRIEŽIŪRA

 

 

KAS TAI?

Tai Agentūros vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) įvykdytų pirkimų priežiūra, kai, pasibaigus pirkimui, Agentūrai pateikiami atliktų pirkimų procedūrų dokumentai, siekiant nustatyti išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams.

 

KURIEMS PIRKIMAMS TAIKOMA?

Visiems projekto viešiesiems pirkimams, kol nėra gautas Agentūros pranešimas, jog tam tikrų pirkimų paskesnei priežiūrai teikti nereikia.

 

KADA ATLIEKAMA?

Projekto vykdytojas paskesnei patikrai atlikti pirkimo procedūrų dokumentus turi pateikti Agentūrai iki išlaidų deklaravimo dienos, t. y. gali pateikti anksčiau nei yra deklaruojamos tuo pirkimu grindžiamos išlaidos arba kartu su mokėjimo prašymu  deklaruojant tuo pirkimu grindžiamas išlaidas.

 

 

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKI?

Kai atliktas tarptautinis pirkimas (atviras konkursas, skelbiamos derybos):

 

·         skelbimą;

·         narių/ekspertų/pirkimo organizatoriaus pasirašytas nustatytos formos nešališkumo deklaracijas;

·         pirkimo dokumentus;

·         EBVPD bei dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą sąrašą (jeigu pašalinimo pagrindai buvo nustatyti);

·         tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei laimėtojo nustatymo protokolus ir/ar kitus vertinimo dokumentus;

·         susirašinėjimus su tiekėjais (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimas apie pasiūlymų eilę, pranešimas apie sudarytą sutartį ir kita);

·         laimėtojo pasiūlymą su priedais;

·         tiekėjų pretenzijas ir atsakymus į jas (jei buvo);

·         pirkimo sutartį su priedais, sutarties keitimus;

·         kitos institucijos vertinimo išvadą, jeigu pirkimas buvo vertintas kitos institucijos (pvz., VPT, kitos įgyvendinančios institucijos, kai pirkimas skirtas keliems projektams, ir pan.).

 

Kai atliktas tarptautinis pirkimas (neskelbiamos derybos):

 

·         VPT sutikimą arba savanorišką ex ante skaidrumo skelbimą;

·         Kvietimą ir/arba pirkimo sąlygas;

·         narių/ekspertų/pirkimo organizatoriaus pasirašytas nustatytos formos nešališkumo deklaracijas;

·         EBVPD bei dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą sąrašą (jeigu pašalinimo pagrindai buvo nustatyti);

·         tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei laimėtojo nustatymo protokolus ir/ar kitus vertinimo dokumentus;

·         susirašinėjimus su tiekėjais (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimas apie pasiūlymų eilę, pranešimas apie sudarytą sutartį ir kita);

·         laimėtojo pasiūlymą su priedais;

·         tiekėjų pretenzijas ir atsakymus į jas (jei buvo);

·         pirkimo sutartį su priedais, sutarties keitimus;

·         kitos institucijos vertinimo išvadą, jeigu pirkimas buvo vertintas kitos institucijos (pvz., VPT, kitos įgyvendinančios institucijos, kai pirkimas skirtas keliems projektams, ir pan.).

 

Kai atliktas supaprastintas pirkimas (atviras konkursas, skelbiamos derybos):

 

·         skelbimą;

·         pirkimo sąlygas;

·         narių/ekspertų/pirkimo organizatoriaus pasirašytas nustatytos formos nešališkumo deklaracijas;

·         EBVPD bei dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą sąrašą (jeigu pašalinimo pagrindai buvo nustatyti);

·         tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei laimėtojo nustatymo protokolus ir/ar kitus vertinimo dokumentus;

·         susirašinėjimus su tiekėjais (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimas apie pasiūlymų eilę, pranešimas apie sudarytą sutartį ir kita);

·         laimėtojo pasiūlymą su priedais;

·         tiekėjų pretenzijas ir atsakymus į jas (jei buvo);

·         pirkimo sutartį su priedais, sutarties keitimus;

·         kitos institucijos vertinimo išvadą, jeigu pirkimas buvo vertintas kitos institucijos (pvz., VPT, kitos įgyvendinančios institucijos, kai pirkimas skirtas keliems projektams, ir pan.).

 

Kai atliktas supaprastintas pirkimas (neskelbiamos derybos):

 

·         kvietimą/pirkimo sąlygas;

·         narių/ekspertų/pirkimo organizatoriaus pasirašytas nustatytos formos nešališkumo deklaracijas;

·         EBVPD bei dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą sąrašą (jeigu pašalinimo pagrindai buvo nustatyti);

·         tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei laimėtojo nustatymo protokolus ir/ar kitus vertinimo dokumentus;

·         susirašinėjimus su tiekėjais (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimas apie pasiūlymų eilę, pranešimas apie sudarytą sutartį ir kita);

·         laimėtojo pasiūlymą su priedais;

·         tiekėjų pretenzijas ir atsakymus į jas (jei buvo);

·         pirkimo sutartį su priedais, sutarties keitimus;

·         kitos institucijos vertinimo išvadą, jeigu pirkimas buvo vertintas kitos institucijos (pvz., VPT, kitos įgyvendinančios institucijos, kai pirkimas skirtas keliems projektams, ir pan.).

 

Kai atliktas mažos vertės pirkimas (skelbiama apklausa):

 

·         skelbimą;

·         pirkimo sąlygas;

·         narių/ekspertų/pirkimo organizatoriaus pasirašytas nustatytos formos nešališkumo deklaracijas;

·         EBVPD bei dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą sąrašą (jeigu pašalinimo pagrindai buvo nustatyti); (EBVPD mažos vertės pirkimuose nėra privalomas);

·         tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei laimėtojo nustatymo protokolus ir/ar kitus vertinimo dokumentus;

·         susirašinėjimus su tiekėjais (pavyzdžiui, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimas apie pasiūlymų eilę, pranešimas apie sudarytą sutartį ir kita);

·         laimėtojo pasiūlymą su priedais;

·         tiekėjų pretenzijas ir atsakymus į jas (jei buvo);

·         pirkimo sutartį su priedais, sutarties keitimus;

·         kitos institucijos vertinimo išvadą, jeigu pirkimas buvo vertintas kitos institucijos (pvz., VPT, kitos įgyvendinančios institucijos, kai pirkimas skirtas keliems projektams, ir pan.).

 

Kai atliktas mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa):

 

·         kvietimą/pirkimo sąlygas (jei buvo kreiptasi raštu);

·         narių/ekspertų/pirkimo organizatoriaus pasirašytas nustatytos formos nešališkumo deklaracijas;

·         tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei laimėtojo nustatymo protokolus ir/ar kitus vertinimo dokumentus (pvz., apklausos pažymą) (jei buvo rengtas);

·         susirašinėjimus su tiekėjais (jei buvo bendraujama raštu);

·         laimėtojo pasiūlymą su priedais (jei teiktas raštu);

·         tiekėjų pretenzijas ir atsakymus į jas (jei buvo);

·         pirkimo sutartį su priedais, sutarties keitimus (jeigu sudaryta raštu);

·         kitos institucijos vertinimo išvadą, jeigu pirkimas buvo vertintas kitos institucijos (pvz., VPT, kitos įgyvendinančios institucijos, kai pirkimas skirtas keliems projektams, ir pan.).

 

 

KAIP PATEIKTI?

Kai pirkimas vykdomas Centrinės Viešųjų pirkimų sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis – pirkimo procedūrų dokumentai paskesnei priežiūrai teikiami per CVP IS.

Kai pirkimas atliekamas ne CVP IS priemonėmis –  perkančioji organizacija užtikrina, kad pirkimo procedūrų dokumentai būtų įdėti į CVP IS (dokumentai, kurie dėl techninių galimybių negali būti įdėti į CVP IS, teikiami per DMS arba raštu).

Kai pirkimo procedūrų dokumentai teikiami kartu su paraiška – per DMS arba (esant DMS sutrikimams) raštu.

 

Kai perkama iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, su pirkimu susiję dokumentai į CVP IS nededami.