Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Išankstinė priežiūra

IŠANKSTINĖ PRIEŽIŪRA

 

KAS TAI?

Tai Europos socialinio fondo agentūros (toliau – Agentūra) vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) vykdomų pirkimų priežiūra, kai pirkimo dokumentai su Agentūra derinami iki pirkimo pradžios.

 

KURIEMS PIRKIMAMS TAIKOMA?

Agentūra, patvirtindama Projekto pirkimų planą, Projekto vykdytojui taip pat pateikia informaciją apie pirkimus, kurie turi būti derinami su Agentūra iš anksto.

 

KADA ATLIEKAMA?

Pirkimo dokumentai išankstinei priežiūrai teikiami likus ne mažiau kaip 30 dienų iki numatomos pirkimo pradžios. Pirkimo pradžia yra laikomas skelbimo apie pirkimą paskelbimas arba kvietimo tiekėjams teikti pasiūlymus pateikimas.

 

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKI?

Vykdant tarptautinius ir supaprastintus pirkimus:

 

·         pirkimo sąlygas/kvietimą dalyvauti pirkime;

·         pirkimo objekto techninę specifikaciją;

·         Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) (išskyrus atvejus, kai jis nėra privalomas) bei dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimo sąrašą;

·         kvalifikacinių reikalavimų bei juos pagrindžiančių dokumentų sąrašą;

·         sutarties projektą (jei rengiamas);

·         kitus pirkimo aprašomuosius dokumentus, jeigu tokie rengiami;

·         Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) sutikimą arba savanorišką ex ante skaidrumo skelbimą, kai numatoma atlikti tarptautinį pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

 

Vykdant mažos vertės pirkimus skelbiamos apklausos būdu:

 

·         pirkimo sąlygas;

·         pirkimo objekto techninę specifikaciją;

·         EBVPD bei dokumentų, pagrindžiančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, sąrašą (EBVPD mažos vertės pirkimuose nėra privalomas);

·         kvalifikacinių reikalavimų bei juos pagrindžiančių dokumentų sąrašą (jeigu kvalifikaciniai reikalavimai yra keliami);

·         sutarties projektą (jei rengiamas);

·         kitus pirkimo aprašomuosius dokumentus ( jei rengiami).

 

KAIP PATEIKTI?

Pirkimo dokumentai išankstinei priežiūrai teikiami per Duomenų mainų svetainę (DMS); esant DMS sutrikimams - raštu