Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Paskesnė priežiūra

PASKESNĖ PRIEŽIŪRA

KAS TAI? Tai Agentūros vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) įvykdytų pirkimų priežiūra, kai, pasibaigus pirkimui, Agentūrai pateikiami atliktų pirkimų procedūrų dokumentai, siekiant nustatyti išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams.
KURIEMS PIRKIMAMS TAIKOMA? Visiems projekto vykdytojo (ir partnerio) atliktiems projekto pirkimams, išskyrus tuos, kurių neteikti paskesnei priežiūrai atskiru pranešimu nurodo Agentūra.
KADA ATLIEKAMA?

Projekto vykdytojas paskesnei patikrai atlikti pirkimo procedūrų dokumentus turi pateikti Agentūrai iki išlaidų deklaravimo dienos, t. y. gali pateikti anksčiau nei yra deklaruojamos tuo pirkimu grindžiamos išlaidos arba kartu su mokėjimo prašymu  deklaruojant tuo pirkimu grindžiamas išlaidas.

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI?

Kai pirkimas vykdomas pateikiant kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui, Projekto vykdytojas (ar partneris) Agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

 • pirkimo dokumentų (įskaitant kvietimą dalyvauti pirkime) kopijas (jei taikoma);
 • susirašinėjimo su tiekėju raštų kopijas (jei taikoma);
 • laimėtojo pasiūlymo kopiją (jei taikoma);
 • tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo protokolų ar tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo pažymų kopijas ir/ar kitų vertinimo dokumentų kopijas (jei taikoma);
 • pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma).

Kai pirkimai vykdomi konkurso ar derybų būdu, Projekto vykdytojas (ar partneris) Agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

 • įsakymo dėl komisijos sudarymo kopiją (jei taikoma);
 • pirkimo dokumentų (įskaitant kvietimo dalyvauti pirkime) kopijas;
 • tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo protokolų ir/ar kitų vertinimo dokumentų kopijas;
 • susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);
 • laimėtojo pasiūlymo kopiją;
 • tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas (jei taikoma);
 • pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma).
KAIP PATEIKTI?  Pirkimo procedūrų dokumentai paskesnei priežiūrai teikiami per DMS, esant DMS sutrikimams – raštu.