Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Išankstinė priežiūra

 

IŠANKSTINĖ PRIEŽIŪRA

KAS TAI?

Tai Europos socialinio fondo agentūros (toliau – Agentūra) vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) vykdomų pirkimų priežiūra, kai pirkimo dokumentai su Agentūra derinami iki pirkimo pradžios.

KURIEMS PIRKIMAMS TAIKOMA?

Agentūra, patvirtindama Projekto pirkimų planą, Projekto vykdytojui taip pat pateikia informaciją apie pirkimus, kurie turi būti derinami su Agentūra iš anksto.

KADA ATLIEKAMA?

Pirkimo dokumentai išankstinei priežiūrai teikiami likus ne mažiau kaip 30 dienų iki numatomos pirkimo pradžios. Pirkimo pradžia yra laikomas skelbimo apie pirkimą paskelbimas arba kvietimo tiekėjams teikti pasiūlymus pateikimas.

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKI?

Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas. Pavyzdžiui:

  • pirkimo sąlygas/kvietimą dalyvauti pirkime;

  • kvalifikacinius reikalavimus bei juos pagrindžiančių dokumentų sąrašą (jeigu nustatomi);

  • pirkimo objekto techninę specifikaciją;

  • pirkimo sutarties projektą (jeigu rengiamas);

  • kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (jeigu tokių buvo).

KAIP PATEIKTI?

 Pirkimo dokumentai išankstinei priežiūrai teikiami per Duomenų mainų svetainę (DMS); esant DMS sutrikimams – raštu.