Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Keičiasi projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Keičiasi projektų administravimo ir finansavimo taisyklės Nuotrauka: Mikhail Nilov / www.pexels.com
2024 m. Vasario 27 d.

Informuojame, kad 2024 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-67 „Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) buvo patvirtinti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimai.

Įsakymas paskelbtas Teisės aktų registre: 1K-67 Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finan... (e-tar.lt).

Taisyklių pakeitimai atlikti atsižvelgiant į tai, kad projektų vykdytojai iki 2024 m. sausio 31 d. nespėjo pateikti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų finansuojamų projektų mokėjimo prašymų, kuriuose prašoma kompensuoti patirtas išlaidas, todėl, siekiant sumažinti riziką prarasti 2014–2020 m. ES fondų lėšas, ir atsižvelgiant į 2014–2020 m. ES fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo plane nustatytus terminus, Įsakymu nustatytas naujas mokėjimo prašymų, kai išlaidas prašoma apmokėti išlaidų kompensavimo būdu, pateikimo terminas – 2024 m. vasario 29 d.


Taip pat, siekiant užtikrinti lygiateisiškumo principą, nustatoma, kad projektų vykdytojai, pateikę mokėjimo prašymą iki 2024 m. sausio 31 d., gali mokėjimo prašymą papildyti arba pateikti naują dėl anksčiau nedeklaruotų patirtų išlaidų.