Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginys

Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į vienuoliktąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks vasario 24 dieną 9.00–14.40 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Renginys vyks išimtina itik nuotoliniu būdu, todėl prašome visų stebinčių viso renginio metu kameras ir mikrofonus laikyti išjungtus. 

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki vasario 22 d. 12 val. el. paštu aid@esf.lt. 

Renginį galėsite stebėti čia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQxZmE4NDYtZDU4MC00NzYwLTljZjMtMmM2NGQ2MWJjMDU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%22fa4c01cf-2ca3-4d02-907b-9ddc54c4200b%22%7d

 

RENGINIO PROGRAMA

 

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „UŽIMTUMO MUGĖ”

UAB Konsultacijos verslui

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „KARJERISTAS“

VšĮ Inovacijų tinklas

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Tu gali“

VšĮ Inovacijų tinklas

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Pilotinis projektas „Socialinis startas”

Asociacija Lietuvos Samariečių Bendrijos Vilniaus skyrius  

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką”

VšĮ Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga

12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Nauja perspektyva” Caritas “

VšĮ Mano perspektyva

14.05 - 14.40 Projektinė idėja „50+iii (idėjos → iniciatyvos → inovacijos)"

VšĮ Inovacijų poligonas

 

Grįžti į renginių sąrašą