Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginys

Pareiškėjams

Visus besidominčius kviečiame į dešimtąjį projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginį, kuris vyks
vasario 4 dieną 9.00–14.40 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Renginio metu bus pristatomos projektinės idėjos. Galėsite stebėti ekspertų darbą bei patys aktyviai dalyvauti projektinių idėjų vertinimo procese. 

Renginys vyks išimtina itik nuotoliniu būdu, todėl prašome visų stebinčių viso renginio metu kameras ir mikrofonus laikyti išjungtus. 

Išankstinė registracija į renginį nereikalinga. Jeigu reikalingas gestų kalbos vertėjas prašome informuoti iki vasario 1 d. 15 val. el. paštu aid@esf.lt. 

Renginį galėsite stebėti čia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhiNDIxMzItNzU5OC00MmUzLTkyNWQtMWNiYjIwYzZmZTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f39ec040-58cd-4d1c-8741-11d8232163b4%22%2c%22Oid%22%3a%228a280a75-7376-43ec-ba66-c6e23984f553%22%7d 

RENGINIO PROGRAMA

9.00 – 9.35 Projektinė idėja „Karjeros užkulisiai: dienos ir naktys”

MB Yzio karta

9.35 – 10.10 Projektinė idėja „Atsinaujink“

VšĮ Žiedinė ekonomika

10.10 – 10.45 Projektinė idėja „Galimybių sodas“

VšĮ Inovatorių slėnis

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka

11.00 – 11.35 Projektinė idėja „Socialinės atskirties faktorių niveliavimas (integracija per humanistinį lavinimą)”

VšĮ LDK tyrimų centras

11.35 – 12.10 Projektinė idėja „MEDINO FabLab‘as – erdvė asmeniniam tobulėjimui ir praktiniam mokymuisi”

VšĮ Neformalaus ugdymo namai

 12.10 – 13.30 Pertrauka

13.30 – 14.05 Projektinė idėja „Ateitį ir geresnę gyvenamąją aplinką kurti galime kartu“

Asociacija Ukmergės miesto veiklos grupė

14.05 - 14.40 Projektinė idėja „Sulauk darbdavio skambučio!”

VšĮ Inovacijų tinklas

Grįžti į renginių sąrašą