Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „54+“

Pareiškėjams

Europos socialinio fondo agentūra organizuoja informacinį seminarą būsimiems ir jau pateikusiems paraiškas pareiškėjams pagal priemonę „54+“ (Nr.  08.3.2-ESFA-K-415).

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę yra nevyriausybinės organizacijos, kurių įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose nurodyti pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra susiję su socialinių paslaugų teikimu ir (arba) socialinės integracijos veikla. Priemonės tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Plačiau apie kvietimą teikti paraiškas ir galimas veiklas kviečiame skaityti čia.

Numatomos seminaro temos:

  • paraiškų naudos ir kokybės kriterijų pristatymas ir aptarimas;
  • atnaujinto projektų finansavimo sąlygų aprašo pristatymas (remiamos veiklos, stebėsenos rodikliai, reikalavimai pareiškėjams, biudžeto kategorijos, tinkamų finansuoti projekto išlaidų tipai, veiklų ranga, projekto viešinimas, kiti reikalavimai pareiškėjams, pavyzdžiai);
  • reikalavimų dėl de minimis pagalbos teikimo pristatymas;
  • paraiškos pildymo instrukcijos pristatymas, dažniausiai pasitaikančių pildymo klaidų aptarimas;
  • paraiškų rengimo, teikimo, vertinimo bendrųjų reikalavimų aptarimas, pareiškėjų informavimas, konsultavimas.

Seminaras vyks 2017 m. liepos 12 d. Vilniuje ir yra skirtas asmenims, dirbantiems su projektais, t. y. tiems, kurie planuoja, pildo projektų paraiškos formas ir įgyvendina projektus. Į seminarą kviečiame registruotis ne daugiau kaip 2 asmenis iš vieno planuojamo projekto. Atkreipiame dėmesį, kad prireikus bus organizuojama daugiau informacinių renginių, jeigu visi norintys negalės dalyvauti seminare.

Registracija yra privaloma, registruotis galima iki 2017 m. liepos 5 d., užpildžius toliau esančią dalyvio anketą. Vietų skaičius yra ribotas. Tikslų seminaro laiką ir programą užsiregistravusiems dalyviams pranešime tiesiogiai, elektroniniu paštu.

Kilus klausimams dėl registracijos į seminarą, maloniai prašome kreiptis tel. (8 5) 250 0230 arba el. paštu jolita.staselyte@esf.lt.

Kilus klausimams dėl priemonės „54+“ finansavimo sąlygų aprašo ar paraiškų pildymo, maloniai prašome kreiptis į:

 

2017-07-12

Vilnius

Registracija baigta

Grįžti į renginių sąrašą