Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

2014–2020 m. programavimo laikotarpio ESF lėšomis finansuotų projektų, skirtų SVV darbuotojų kompetencijos kėlimui, analizės pristatymas

Visuomenei

Sausio 28 d. 13 val. vyks nuotolinis 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ESF lėšomis finansuotų projektų, skirtų SVV darbuotojų kompetencijos kėlimui, analizės pristatymas. Renginio trukmė iki 1 val.

Ši analizė atlikta įgyvendinant Interreg Europe projekto „Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų stiprinimas rengiantis Pramonei 4.0 (4.0Ready)“ antrąjį iš trijų etapų. Joje analizuotas SVV aktyvumas siekiant ES finansavimo pagal pramonės sektorius, analizuota, kokius mokymus, susijusius su Pramonė 4.0, rinkosi įmonės, pateiktos išvados ir rekomendacijos planuojant naujo periodo investicijas į žmogiškuosius išteklius Lietuvoje.

Norintieji dalyvauti nuotoliniame analizės pristatyme turi kreiptis į Projektų valdymo skyriaus III projektų vertinimo koordinatorę Miglę Aleksonytę tel. 8 659 63856 arba el. p. Migle.Aleksonyte@esf.lt

Grįžti į renginių sąrašą