Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Pasirengimas 2021-2027 m. ES investiciniam laikotarpiui

2021–2027 m. ES fondų investicijų programos rengimo grafikas

LR Finansų ministerijos informacija (*SPAV - Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas; SFC - ES fondų informacinė valdymo sistema)

  • 2020 m. kovo 13 d. pirminis Lietuvos 2021-2027 m. ES investicijų programos projektas pateiktas neformaliai derinti Europos Komisijai (EK).
  • 2020 m. balandžio 8 d. EK pateikė pastabas Programos projektui. Pagal šias pastabas atnaujintas Programos projektas ir pateiktas EK 2020 m. liepos 30 d.
  • 2020 m. gruodžio 18 d. EK pateiktas trečiasis Programos projektas, laukiama pastabų.

2021–2027 m. ES fondų investicijų programos ESF+ finansavimo kryptys

Naujuoju laikotarpiu Europos socialinis fondas + (ESF+) bus pagrindinė investicijų į žmogiškąjį kapitalą priemonė siekiant sukurti socialiai atsakingesnę ir įtraukesnę Europą. ESF+ tikslas - padėti valstybėms narėms įveikti koronaviruso pandemijos sukeltą krizę, pasiekti aukštą užimtumo lygį, užtikrinti sąžiningą socialinę apsaugą ir kvalifikuotą bei atsparią pokyčiams darbo jėgą, pasirengusią pereiti prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos.

Pagal Lietuvos Programos projektą ESF+ finansavimas Lietuvoje bus skiriamas:

  • užimtumui skatinti,
  • švietimo ir mokymo sistemos kokybei gerinti,
  • lanksčioms mokymosi galimybėms sudaryti,
  • socialinei įtraukčiai skatinti,
  • sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti.

Lietuvos Programos projekto ESF+ finansavimo kryptys

 

Daugiau informacijos apie pasirengimą 2021-2027 m. finansavimo periodui rasite:https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas