Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa

 

Kvietimas savivaldybėms dalyvauti kaip partnerėms „Tūkstantmečio mokyklų I“ projekte

2022-02-01 pradedama partnerių (savivaldybių) atranka į projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“.

Apie ketinimą dalyvauti kaip partneriams projekte prašoma pranešti iki 2022-03-28. Su savivaldybėmis, pareiškusiomis ketinimą dalyvauti projekte, nuo 2022-03-29 iki 2022-06-30 bus derinami savivaldybių švietimo pažangos planai.

ATSAKINGA MINISTERIJA

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija

PARTNERIŲ TIPAS

Savivaldybių administracijos

PROJEKTO TIKSLAS

Iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  • infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
  • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
  • mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

NUMATYTAS FINANSAVIMAS PROGRAMAI

Iki 210 000 000 Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir ne daugiau kaip 44 100 000 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti.

NUMATYTAS FINANSAVIMAS KVIETIMUI

Iki 104 250 000 Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir ne daugiau kaip 21 892 500 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti.

INFORMAVIMO BŪDAS

Iki 2022-03-28 apie ketinimą dalyvauti projekte prašome pranešti el. paštu tum@esf.lt ir kartu pateikti:

  • savivaldybės tarybos sprendimą dėl sutikimo dalyvauti Programoje (nuorodą į dokumentą, paskelbtą Teisės aktų registre);
  • 2021 metų savivaldybės pažangos ataskaitą (nuorodą į ataskaitą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)).

SUSIJĘ DOKUMENTAI

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa

Plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ aprašas su priedais

Projektų finansavimo sąlygų aprašas (atkreipiame dėmesį, kad Projektų finansavimo sąlygų aprašą kaip 2 priedą taip pat galite rasti paspaudę aukščiau esančio dokumento nuorodą)

Gairės pažangos planui rengti

KONSULTUOJANČIŲ DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas, el. p. justas.martinaitis@esf.lt, tel. 8 659 82 031

Tomas Liubeckas, Projektų valdymo skyriaus III ekspertas, el. p. tomas.liubeckas@esf.lt, tel. 8 612 06 849