Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Paskelbti konkursiniai kvietimai

Paskelbta Pavadinimas Terminas
2016-08-30 Kompetencijos LT Terminas baigėsi
2016-10-11 Inomokymai Terminas baigėsi
2016-11-17 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas Terminas baigėsi
2016-11-21 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Terminas baigėsi
2017-01-11 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ Terminas baigėsi
2017-03-08 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ Terminas baigėsi
2017-04-10 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas Terminas baigėsi
2017-05-17 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ Terminas baigėsi
2017-05-23 Studijų kokybės gerinimas Terminas baigėsi
2017-06-13 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ Terminas baigėsi
2017-06-22 „54 +“ Terminas baigėsi
2017-06-28 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas Terminas baigėsi
2017-07-14 „Inostažuotė“ labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams (sustabdytas 2020-04-01) Terminas baigėsi
2017-07-14 „Inostažuotė“ didelių įmonių darbuotojams (sustabdytas 2020-04-01) Terminas baigėsi
2017-08-21 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ Terminas baigėsi
2017-09-22 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (02) (Kvietimas atnaujintas!) Terminas baigėsi
2017-11-16 Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra 02 (Pratęstas paraiškų pateikimo terminas) Terminas baigėsi
2018-04-25 Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos, 3 kvietimas Terminas baigėsi
2018-06-29 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ (pirmas kvietimas) Terminas baigėsi
2018-06-29 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ (antras kvietimas) Terminas baigėsi
  1 2 3