Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“

2020-08-04
Paraiškos teikiamos
Nuo  2020-08-04
Iki  2022-09-30
Atsakinga ministerija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys

Finansavimo tikslas

Plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje

 

Finansuojamos veiklos

  • socialinės integracijos veiklos;
  • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
  • savanoriškos veiklos skatinimas;
  • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

-

Kvietimui numatytas finansavimas

Iki 2 600 000, 00 Eur

Galimi pareiškėjai

Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys

 

Atrankos būdas

Tęstinė atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Tęstinė atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus yra paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma.

Užpildyta paraiška ir pasirašytas Projektinių idėjų atrankos tvarkos aprašo 2 priedas (pareiškėjo ir partnerių (jei taikoma)) yra pateikiami el. paštu aid@esf.lt (siunčiama DOC formato ir PDF formato (pasirašyti ir skenuoti arba pasirašyta elektroniniu parašu)) arba pateikiama užpildant elektroninę formą adresu https://www.surveymonkey.com/r/6RVBSDR

Susiję dokumentai

GALIMI PARTNERIAI

Viešieji arba privatieji juridiniai asmenys

 

Sritis

Socialinė apsauga

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Dainius Čiurinskas, Projektų vystymo skyriaus ekspertas Dainius.ciurinskas@esf.lt , 8 659 80 292

 

Atgal