Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (02) (Kvietimas atnaujintas!)

2017-09-22
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-09-22
Iki  2018-02-01
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas, valstybės įmonės

Finansavimo tikslas

 

 užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

 

Kvietimas atnaujintas!

Finansuojamos veiklos

įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijai arba jos daliai įgyti.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

360000.00

Kvietimui numatytas finansavimas

2780810.00

Galimi pareiškėjai

privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 55 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, Vilnius, LT-01109

Paskelbti kvietimai | Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas | Finansavimas | 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Darbo laikas: Pirmadieniais - Ketvirtadieniais - nuo 08.00 val. iki 17 val., Penktadieniais - nuo 08.00 val. iki 15.45 val. (Pietų pertrauka - 12.00 - 12.45 val.)

 

Susiję dokumentai

AKtualius kvietimo dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Vienas pareiškėjas kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką pagal Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą veiklą.

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Dalia Česlauskaitė, projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, dalia.ceslauskaite@esf.lt tel. 8 659 80 266

Rima Sakalauskienė, projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, rima.sakalauskiene@esf.lt tel. 8 659 80 262

Atgal