Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

„Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

2017-06-13
Paraiškos teikiamos
Nuo  2017-06-27
Iki  2018-11-08
Atsakinga ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

SVARBU !

Baigtas paraiškų priėmimas pagal priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 53 p., tęstinė projektų atranka (paraiškų priėmimas) yra baigta, kadangi pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta (20.765.073,09 Eur) ir 14-oje šiuo metu vertinamų paraiškų prašoma skirti (4.733.244,33 Eur) finansavimo lėšų suma jau sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą ES lėšų sumą (25.230.778,00 Eur). Džiaugiamės pareiškėjų aktyvumu ir paraiškų gausa bei linkime sėkmės įgyvendinantiems projektus!

 

Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Finansuojamos veiklos

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

500000,00

Kvietimui numatytas finansavimas

25230778,00

Galimi pareiškėjai

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 51 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.


Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
• asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens (paraiškos Agentūroje priimamos nuo 2017-06-27, 8:30 val.);
• pristatyta pašto kurjerio (paraiškos Agentūroje priimamos nuo 2017-06-27, 8:30 val.);
• atsiųsta registruotu paštu (paraiškos Agentūroje priimamos nuo 2017-06-27, 8:30 val.);
• pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu (paraiškos gali būti teikiamos nuo 2017-06-27, 00:00 val .el. paštu info@esf.lt arba per sistemą e.pristatymas).

 

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius

 

Verslo centras "Vertas", 2-as aukštas

Planuojami renginiai

Susiję dokumentai

Aktualius dokumentus galite rasti čia.

Papildoma informacija

 

 Paraiškų vertinimo periodiškumas:

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.

 

Svarbu:

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui.

 

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė Aprašo 37 p. nurodyta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaita ir yra atnaujinti mokomų asmenų kelionių mokytis į užsienį fiksuotieji įkainiai, kuriais privaloma vadovautis rengiant paraišką. Aprašo 37 p. ir Aprašo 4 priedas bus pakeisti artimiausiu metu. Tyrimą galima rasti šiuo adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo ataskaita  Nr. FI-010-01 - FI-016-01.

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

  • Robertas Binderis, PVS I projektų vadovas, tel. 8 659 80 540, el. p. robertas.binderis@esf.lt
  • Viktorija Mickuvienė, PVS I projektų vadovė, tel. 8 659 80 751, el. p. viktorija.mickuviene@esf.lt
  • Jelena Račkauskienė, PVS I projektų vadovė, tel. 8 659 80 943, el.p. jelena.rackauskiene@esf.lt
Atgal